svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

พม.ผนึกสภากาชาด-กทม. เร่งฉีดวัคซีนโควิดให้กลุ่มเปราะบางชุมชนย่านธนบุรี

22 กันยายน 2564

พม. ร่วมมือสภากาชาดไทยและกทม. เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กลุ่มเปราะบางในชุมชนย่านธนบุรี พร้อมมอบถุงยังชีพ ถุงกำลังใจ บรรเทาผลกระทบให้กับประชาชน

นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า กระทรวง พม. ร่วมกับสภากาชาดไทย และกรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัยและสำนักงานเขตธนบุรี รวมทั้ง อพม. ในพื้นที่เขตธนบุรี ได้บูรณาการลงพื้นที่ร่วมกัน ณ โรงเรียนวัดอินทาราม เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เพื่อจัดตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (Covid-19) ในชุมชน

และจัดชุดบริการเคลื่อนที่สำหรับกลุ่มเปราะบาง ซึ่งมีกลุ่มเปราะบางเข้ารับการฉีดวัคซีนจำนวน 918 ราย นอกจากนี้ กระทรวง พม. ยังได้มอบถุงยังชีพ “ถุงกำลังใจ” ให้กับผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนทุกคน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

มอบถุงยังชีพ “ถุงกำลังใจ” บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน
ทั้งนี้ ต้องเรียนว่า เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย นำนายหยาง ซิน อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนสภากาชาดจีน เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” จำนวน 100,000 โดส เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปให้บริการฉีดแก่ประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ซึ่งสภากาชาดไทยได้จัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” จำนวน 10,000 โดส ให้กับกระทรวง พม. โดยร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนในชุมชน และจัดชุดบริการเคลื่อนที่สำหรับกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ กทม. โดยเฉพาะในชุมชนที่ยังเข้าไม่ถึงวัคซีน