สั่ง ปิดศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูวัดท่าพุฯ จังหวัดกาญจนบุรี

22 ก.ย. 2564 | 03:05 น.

รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย มติเร่งด่วนแก้ปัญหาศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูวัดท่าพุฯ สั่งให้ยกเลิกดำเนินการแล้ว พร้อมประสานญาติรับผู้ป่วยที่เหลือกลับภายใน 2 วัน

22 กันยายน 2564 จากกรณีที่มีหญิงร้องเรียนว่า บุตรชายถูกทรมานในค่ายบำบัดยาเสพติดในจังหวัดกาญจนบุรีนั้น ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าโดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ร่วมกับ นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา สำนักพุทธศาสนาและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าตรวจสอบศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูวัดท่าพุราษฎร์บำรุง

ล่าสุด นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบว่า สถานที่ดังกล่าวเป็น ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟวัดท่าพุราษฎร์บำรุง จ.กาญจนบุรี

ในเบื้องต้น กรมการแพทย์ มอบหมายให้สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เข้าร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับ นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา สำนักพุทธศาสนาและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ 

พบว่า ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟู วัดท่าพุราษฎร์บำรุง ได้ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งภายใต้การกำกับมาตรฐานสถานพยาบาลตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพขนาด 60 เตียง แต่ได้ดำเนินการ เป็นจำนวน 274 ราย โดยเป็นผู้ป่วยจิตเวชจำนวน 49 ราย และผู้ป่วยยาเสพติดจำนวน 225 ราย

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองธิบดีกรมการแพทย์

จากการประชุมเร่งด่วนเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เกิดกับศูนย์สงเคราะห์วัดท่าพุราษฎร์บำรุง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญได้ว่า

วัดท่าพุราษฎร์บำรุง ต้องยกเลิกการดำเนินการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูฯ เนื่องจากพระผู้ดำเนินการมรณภาพ โดยให้รีบดำเนินการส่งเอกสารการยกเลิกไปยัง สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งให้กรมการแพทย์ดำเนินการต่อไป