เช็คสิทธิ ม.39 กลุ่มล็อกดาวน์ 2 เดือน รับเงินเยียวยา 5,000 บาท 21 ก.ย.64 เช็คเลย

21 ก.ย. 2564 เวลา 4:30 น. 713

เช็คสิทธิ ม.39 ผู้ประกันตนมาตรา 39 ใน 13 จังหวัดสีแดงเข้มที่ล็อกดาวน์ 2 เดือน ประกันสังคมโอนเงินเยียวยารอบ 2 คนละ 5,000 บาท วันนี้ 21 ก.ย.64

ความคืบหน้า"มาตรการเยียวยา" วันนี้ 21 ก.ย.64 ประกันสังคม จ่ายเงินเยียวยารอบ 2 เข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ประกันมาตรา 39 ใน 13 จังหวัดสีแดงเข้มที่ล็อกดาวน์ 2 เดือน ได้รับเงินเยียวยาอีกคนละ 5,000 บาท 

13 จังหวัดสีแดงเข้มหรือควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่ล็อกดาวน์ 2 เดือน ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา

เช็คสิทธิ ม.39 กลุ่มล็อกดาวน์ 2 เดือน รับเงินเยียวยา 5,000 บาท 21 ก.ย.64 เช็คเลย

ไทม์ไลน์โอนเงินประกันสังคมทุกมาตรา 

เช็คสิทธิ ม.39 กลุ่มล็อกดาวน์ 2 เดือน รับเงินเยียวยา 5,000 บาท 21 ก.ย.64 เช็คเลย

  • วันที่ 20 – 21 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี ที่ขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4 ส.ค.- 24 ส.ค. 64 จำนวน 2.3 ล้านคน กลุ่มนี้ประกันสังคมจะโอนเงิน เข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน เป็นจำนวน 1 เดือน คนละ 5,000 บาท
  • วันที่ 21 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 39 ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือนในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย  กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา  โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน คนละ 5,000 บาท จำนวน 1.17 ล้านคน
  • วันที่ 22-23 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา  จำนวน 4 ล้านคน จะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน รอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท
  • วันที่ 27 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 33 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่ประกาศล็อกดาวน์  2 เดือน ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา   จำนวน 3.5 ล้านคน จะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนรอบ 2 อีกคนละ 2,500 บาท
  • วันที่ 28 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัดสีแดงเข้ม คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3.45 แสนคน ที่ขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4 - 24 สิงหาคม 2564 จะได้การโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนรอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

แท็กที่เกี่ยวข้อง