ปภ.รายงานน้ำท่วม 14 จังหวัด ได้รับผลกระทบ 1.5 หมื่นครัวเรือน

20 ก.ย. 2564 เวลา 3:37 น. 64

ปภ.รายงานเกิดอุทกภัย 14 จังหวัด ได้รับผลกระทบ 15,629 ครัวเรือน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 10 จังหวัด เหลือ พิจิตร ชัยภูมิ นครราชสีมา และพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 20 ก.ย.64 เวลา 09.30 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตก เฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.64 จนถึงปัจจุบัน (20 ก.ย. 64 เวลา 06.00 น.) ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่

เชียงใหม่ ลำปาง ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตร ชัยภูมิ เลย นครราชสีมา ปราจีนบุรี จันทบุรี พระนครศรีอยุธยา และนครศรีธรรมราช รวม 43 อำเภอ 124 ตำบล 568 หมู่บ้าน 3 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 15,629 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 10 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 4 จังหวัด ดังนี้

พิจิตร ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอสากเหล็ก อำเภอบึงนาราง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอวชิรบารมี อำเภอโพทะเล และอำเภอสามง่าม ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำการเกษตร และอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำ

ชัยภูมิ น้ำในลำน้ำชีเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองบัวระเหว อำเภอจัตุรัส อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอเนินสง่า และอำเภอบ้านเขว้า รวม 8 ตำบล ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ และอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำ

นครราชสีมา น้ำล้นอ่างเก็บน้ำจากฝนตกหนักเข้าท่วมพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอด่านขุนทด อำเภอสูงเนิน อำเภอโนนสูง และอำเภอโชคชัย รวม 8 ตำบล ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำ

พระนครศรีอยุธยา น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอผักไห่ อำเภอเสนา และอำเภอบางบาล รวม 15 ตำบล ปัจจุบันมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และคลองโผงเผงที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ

ที่มา :  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM

แท็กที่เกี่ยวข้อง