เปิดวิธี ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ ฉีดวัคซีนโควิด แล้วมีอาการแพ้

17 ก.ย. 2564 เวลา 12:50 น. 231

ฉีดวัคซีนโควิด-19 มีผลข้างเคียง เกิดอาการแพ้ - อาการไม่พึ่งประสงค์ มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดวิธียื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ กรณีฉีดวัคซีนโควิด แล้วมีอาการแพ้ จาก สปสช.

17 กันยายน 2564 - มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยว่า ขณะนี้มีข่าวผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วมีอาการแพ้เพิ่มมากขึ้น  ดังนั้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค จึงแนะนำข้อมูล วิธีการยื่นคำร้องขอรับ "เงินช่วยเหลือเบื้องต้น"  เมื่อเกิดอาการแพ้วัคซีน และอาการไม่พึงประสงค์จาก "วัคซีนโควิด-19" จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ง่ายๆดังนี้ 

 

ระยะเวลาในการยื่นคำร้อง 

ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหาย

ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง 

 • ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหาย หรือทายาท
 • กรณีไม่มีทายาท ผู้อุปการะที่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล หรือดูแลผู้รับบริการอย่างต่อ เนื่องเป็นเวลานานพอสมควร หรือหน่วยบริการที่ให้บริการสามารถยื่นคำร้องแทนได้


สถานที่ยื่นคำร้อง

 • โรงพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 
 • สำนักงานหักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • สาขาเขตพื้นที่ (13 เขต ทั่วประเทศ) 

เอกสารประกอบคำร้อง 

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาใบมรถ ณบัตรของผู้รับบริการ
 3. ความเห็นแพทย์ผู้ให้การรักษา
 4. บันทึกเหตุการณ์ก่อนฉีดวัคซีน และหลังฉีดจนมีอาการผลข้างเคียง

 

กระบวนการพิจารณา 

 1. ยื่นคำร้อง
 2. คณะอนุกรรมการฯ ภายใต้ สปสช.พิจารณาคำร้อง
 3. ลงมติว่าเห็นชอบที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือหรือไม่ จำนวนเท่าใด
 4. ในกรณีที่จ่าย สปสช.จะโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 5 วัน หลังจากที่อนุกรรมการฯมีมติ 
 5. กรณีไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัยยื่นอุทธรณ์ได้ในภายใน 30 วัน 
   

อัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น

 • เสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร ไม่เกิน 4 แสนบาท 
 • เสียอวัยวะ /พิการ ไม่เกิน 2.4 แสนบาท
 • บาดเจ็บ /บาดเจ็บต่อเนื่อง ไม่เกิน 1 แสนบาท 

เปิดวิธี ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ ฉีดวัคซีนโควิด แล้วมีอาการแพ้

สอบถามเพิ่มเติม
สายด่วน สปสช. 1330

ที่มา : มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง