เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 รับเงินเยียวยา วันแรก 20 ก.ย.นี้ คลิกด่วน

17 ก.ย. 2564 เวลา 9:30 น. 59.9k

เช็คสิทธิ ประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 ล่าสุด อย่าลืมผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เผยมีผู้ได้รับสิทธิจำนวน 2.4 ล้านคน โอนวันแรกจันทร์ที่ 20 ก.ย.

ความคืบหน้า เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม พร้อมโอนเงินให้ผู้ประกันตน หลังจากคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. อนุมัติจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคมเพิ่มเติมให้กับ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ,มาตรา 39 ,มาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ 

 

โดยขยายกรอบวงเงินจาก 17,050.4 ล้านบาท เป็น 17,912.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 862.2 ล้านบาท จากการปรับปรุงจำนวนนายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่ 29 จังหวัด โดยมีนายจ้างจำนวน 226,394 ราย เพิ่มขึ้น 18,900 รายและผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 3,877,936 ราย เพิ่มขึ้น 400,375 ราย

 

ซึ่งเป็นผลจากการขยายเวลาให้นายจ้างในพื้นที่ 3 จังหวัดและ 16 จังหวัด สามารถขึ้นทะเบียนประกันสังคมรายใหม่ได้ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ ยังขยายระยะเวลาในการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการฯ ถึงวันที่ 31 ธันวาคมนี้

ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม ได้เริ่มอัพเดทข้อมูลเพื่อให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้มจำนวน 16 จังหวัด ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4-24 สิงหาคม สามารถเข้าไปตรวจสอบรับสิทธิเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

 

เนื่องจากสำนักงานประกันสังคม โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 โดยผู้ประกันตนต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเท่านั้น โดยโอนเงินให้ผู้ประกันตนจำนวน 2 วัน คือ วันจันทร์ที่ 20 ก.ย. และ วันอังคารที่ 21 ก.ย.นี้

 

 

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2  รับเงินเยียวยา วันแรก 20 ก.ย.นี้ คลิกด่วน

ล่าสุด นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 ,39 และ40 ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน ในรอบ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)ล่าสุด เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 64 ที่ผ่านมา โดยสำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะเริ่มทยอยโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนของผู้ประกันตน

 

รายละเอียดโอนเงิน

 

1. วันที่ 20 – 21 กันยายน 2564 นี้ โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี ที่ขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4 ส.ค.- 24 ส.ค. 64 จำนวน 2.3 ล้านคน กลุ่มนี้ได้รับเงินเยียวยา 1 เดือน คนละ 5,000 บาท

 

2. วันที่ 21 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือนในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1.17 ล้านคนจะได้รับเยียวยา รอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท

 

3. วันที่ 22-23 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 รอบ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 ล้านคน จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท

 

4. วันที่ 27 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3.5 ล้านคน จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 2,500 บาท

 

5. วันที่ 28 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวย 3.45 แสนคน ที่ขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4 – 24 สิงหาคม 2564 จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท.

 

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม

แท็กที่เกี่ยวข้อง