เช็คสิทธิ ม.40 www.sso.go.th สมัครใหม่ 4-24 ส.ค. ผู้ที่ยัง"ไม่ได้สิทธิ"

16 ก.ย. 2564 เวลา 20:00 น. 59.0k

เช็คสิทธิ ม.40 กลุ่ม 2 ใน 3+16 จังหวัดสีแดงเข้ม สมัครใหม่ 4-24 ส.ค ผู้ประกันตนที่ยัง"ไม่ได้สิทธิ" ตรวจสอบสิทธิทาง www.sso.go.th

ความคืบหน้า"มาตรการเยียวยา" กรณี สำนักงานประกันสังคม ขยายโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ใน 19 จังหวัด(3+16)ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือสีแดงเข้ม  9 ประเภทกิจการ  ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 และจ่ายเงินสบทบภายใน 24 ส.ค. เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท/คน 

เช็คสิทธิ ม.40  www.sso.go.th สมัครใหม่ 4-24 ส.ค. ผู้ที่ยัง"ไม่ได้สิทธิ"

ทั้งนี้ประกันสังคมแยกการจ่ายเงินเยียวยาเป็น 3 กลุ่มตามการประกาศล็อคดาวน์ ดังนี้

  • 10 จังหวัด กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา
  • 3 จังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา
  • 16 จังหวัด กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง

ม.40 ตรวจสอบสิทธิทาง www.sso.go.th

อัพเดทความคืบหน้าสำหรับ มาตรา 40 ใน 3+16 จังหวัดสมัครใหม่ 4-24 ส.ค.64 กลุ่ม 2 รับเงินครั้งแรก เฉพาะผู้ประกันตนที่ยัง"ไม่ได้สิทธิ"เท่านั้น เช็คสิทธิได้ช่วงวันที่ 16-17 ก.ย.นี้ หลังจากกลุ่มแรกอัพเดทสิทธิไปแล้วในวันที่ 7 - 8 ก.ย.ที่ผ่านมา 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 ก.ย.64 เพจข่าวประกันสังคม โพสต์อัพเดทความคืบหน้าการเช็คสิทธิผู้ประกันตน ม.40 สำหรับผู้ที่สถานะยังไม่อัพเดท จะมีการอัพเดทอีกครั้งวันนี้(16 ก.ย.)เป็นต้นไป (ทยอยอัพเดท) เฉพาะผู้ที่ยัง "ไม่ได้สิทธิ"เท่านั้น 

เช็คสิทธิ ม.40  www.sso.go.th สมัครใหม่ 4-24 ส.ค. ผู้ที่ยัง"ไม่ได้สิทธิ"

 

ตรวจสอบได้ที่ www.sso.go.th 

เช็คสิทธิ ม.40  www.sso.go.th สมัครใหม่ 4-24 ส.ค. ผู้ที่ยัง"ไม่ได้สิทธิ"

ถ้าหากไม่ได้สิทธิ รอยื่นทบทวนสิทธิ มีเวลาถึง 31 ต.ค.64

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 40 ผู้ที่สามารถยื่นทบทวน ต้องเป็นผู้ประกันตนที่มีสถานะ active หรือเป็นผู้ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสมทบงวดแรกตามวันที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ คือ

พื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และสงขลา ที่สมัครมาตรา 40 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564

พื้นที่สีแดงเข้ม 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา
พื้นที่สีแดงเข้ม 16 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี, ตาก, นครนายก, นครราชสีมา, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, เพชรบุรี, เพชรบูรณ์, ระยอง, ราชบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, สมุทรสงคราม, สระบุรี, สุพรรณบุรี และอ่างทอง ที่สมัครมาตรา 40 และจ่ายเงินสมทบงวดแรกในวันที่ 24 สิงหาคม 2564

ขั้นตอนการขอยื่นทบทวนสิทธิ

1. โหลดแบบฟอร์ม ยื่นทบทวนสิทธิ ที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th

2. ปริ้นแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย

3. แนบเอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบฟอร์ม ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี)

4. นำแบบฟอร์มและเอกสารเย็บรวมกัน แล้วนำไปหย่อนกล่องที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือส่งไปสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์)

**อย่าลืมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทบทวนสิทธิได้ที่ www.sso.go.th

มาตรา 40 ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยา ได้ที่ www.sso.go.th  หรือ คลิกดาวโหลดที่นี่

เช็คสิทธิ ม.40  www.sso.go.th สมัครใหม่ 4-24 ส.ค. ผู้ที่ยัง"ไม่ได้สิทธิ"

เช็คสิทธิ ม.40  www.sso.go.th สมัครใหม่ 4-24 ส.ค. ผู้ที่ยัง"ไม่ได้สิทธิ"

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน , เพจข่าวประกันสังคม

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง