รพ.ภูมิพล ยกเลิกการจองวัคซีนไฟเซอร์ 15-17 ก.ย.นี้

13 ก.ย. 2564 | 12:49 น.

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ประกาศยกเลิกการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่1 สำหรับผู้ป่วยเด็กอายุ 12-18 ปี และ หญิงตั้งครรภ์ วันที่ 15-17 ก.ย. นี้

วันที่ 13 กันยายน 2564 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้ออกประกาศ ขอยกเลิกการเปิดรับลงทะเบียนจองวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับผู้ป่วยเด็กอายุ12-18 ปี และหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์มากกว่า 12  สัปดาห์  ในวันที่ 15-17 กันยายน 2564 


ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลแจ้งถึงสาเหตุที่ต้องยกเลิก เนื่องจากยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมดังนั้นจึงต้องยกเลิกการเปิดรับลงทะเบียนจองวัคซีนไฟเซอร์ในวันดังกล่าว และหากโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัดซีนเพิ่มเติมจะดำเนินการเปิดรับจองวัคชีนนต่อไปโดยเร็วที่สุต
 

รพ.ภูมิพลฯยกเลิกการจองวัคซีนไฟเซอร์ 15-17 ก.ย.นี้

 

อย่างไรก็ตามทางโรงพยาบาลได้ประกาศเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 13-17 กันยายน 2564 ประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วยกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง หรือหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรก แอสตร้าเซนเนก้า โดยสามารถวอล์ก อิน ได้ไม่ต้องลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. (พัก 11.30-12.30 น.) ณ จุดบริการวัคซีนโควิด-19 ชั้น 1 อาคารชุมนุมสัญญาบัตร

 


สำหรับประชาชนที่เข้าเงื่อนไข กรุณานำหลักฐานเพื่อยืนยันกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น ใบนัดการรักษา ยารักษาโรค ใบรับรองการตั้งครรภ์หรือเอกสารอื่น รวมไปถึงบัตรประชาชนตัวจริง แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับบริการ ทั้งนี้รพ.จะรับจำนวนวันละ 300 คิวต่อวัน


 

รพ.ภูมิพล เปิดให้กลุ่มเสี่ยงวอล์ก อิน ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าได้