svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ เปิดให้ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย ลงทะเบียนฉีดวัคซีน

10 กันยายน 2564

ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ เปิดให้พนง.ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดสูตรไขว้ ได้แล้ววันนี้

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กรมการแพทย์  ร่วมกับสมาคมภัตตาคารและกรมอนามัยเปิดรับการจองคิวฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 สำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ทำงานในภัตตาคาร และ ผู้ประกอบการร้านอาหารริมบาทวิถี หาบเร่ แผงลอย ทั้งนี้จะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีนจากที่ใดมาก่อน

 

สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อนั้น จะใช้สูตรฉีดไขว้ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยเข็มที่ 1 เป็นซิโนแวค Sinovac และ เข็มที่ 2 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า  AstraZeneca  ประชาชนที่มีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขสามารถลงทะเบียนและเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่ สถานีกลางบางซื่อ ประตู 1 เท่านั้น เวลา 9.00-17.00 น. ทุกวัน (มีจำนวนจำกัด)

 

สำหรับการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน (คลิกที่นี่)  โดยเมื่อครบจำนวนจะปิดรับอัตโนมัติและหากท่านให้ข้อมูลการฉีดเป็นเท็จ ระบบจะยกการลงทะเบียนอัตโนมัติ

 


 

นอกเหนือจากการเปิดให้พนง.ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดสูตรไขว้แล้ว ทางศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ ยังได้อัพเดทข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยข้อมูลล่าสุด ณ วันศุกร์ ที่  10 ก.ย. 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 


วันนัดระหว่างเข็ม 1 และ 2 ของชนิดวัคซีน  แอสตร้าเซนเนก้า AstraZeneca  มีระยะห่าง 84 วัน (หรือ 12 สัปดาห์)ซึ่งเป็นระยะห่างการกระตุ้นภูมิที่แนะนำ ทุกท่านที่ได้รับเข็ม 1 จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จะยังคงนัดเดิม -ไม่เลื่อน  -ไม่เปลี่ยนแปลง โปรดมารับเข็ม 2 ตามวันนัดในใบนัดหรือในแอพพลิเคชัน

 

สำหรับผู้ที่กำลังจะเข้ารับบริการฉีดวัคซีนชนิดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า AstraZeneca เข็มที่ 2  ผู้ที่เคยรับบริการเข็มที่ 1 จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ


1. ผู้ที่มีใบนัดเดิม / แอป Vaccine บางซื่อ มาตรงตามวันนัดสามารถรับใบคัดกรองในจุดที่ 1 แล้ว ไปจุดฉีดยาได้เลย


2. ผู้ที่มาหลังวันนัด / ใบนัดหายรับใบคัดกรองจุดที่ 1  ไปจุดลงทะเบียนจุดที่2 ไปจุดฉีดยาจุดที่ 3 (มาหลังวันนัดไม่ต้องเลื่อนนัด นำใบนัดเดิมมา)


3. ผู้ที่จะมาก่อนวันนัด เลื่อนนัดที่ line@: @skinthailand https://lin.ee/Bf8h32D  โปรดอ่านเงื่อนไขก่อนเลื่อนนัดและโปรดมาตามวันนัดที่เลื่อนแล้ว


(ต้องการฉีดก่อนวันนัดเดิม 7 วันไม่ต้องทำการขอเลื่อนนัด นำใบนัดเดิมมาได้เลย รับใบคัดกรองจุดที่ 1 ไปจุดลงทะเบียนจุดที่2  ไปจุดฉีดยาจุดที่ 3)
 

สำหรับผู้ที่รับเข็ม 1 จากต่างจังหวัด นำหลักฐานการนัดฉีดเข็มที่ 2 เดิม เช่น ใบนัด หมอพร้อม แอปวัคซีนต่างๆมาขอรับวัคซีนเข็มที่ 2 ที่ศูนย์ฯ ตรงตามวันนัดหรือหลังวันนัดเดิม โดยมีขั้นตอน ดังนี้  รับใบคัดกรองจุดที่ 1 ไปจุดลงทะเบียนจุดที่2  ไปจุดฉีดยาจุดที่ 3

 

ให้บริการที่ประตู 2,3,4  เปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุด เวลาทำการปัจจุบัน  9.00 - 18.00 น.  ผู้ที่มีเวลานัดเดิมอยู่ในช่วง 18.00 - 21.00 น. เปลี่ยนมารับบริการได้ในเวลา 13.00 - 17.00 น.

 

หากท่านรับบริการวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า  AstraZeneca เข็มที่ 2 จากที่อื่นแล้วระบบจะ ยกเลิกการลงทะเบียน ก่อนฉีดอัตโนมัติ แม้ท่านจะได้รับ sms หรือมีใบนัดเดิม เนื่องจากขณะนี้ไม่ให้บริการเข็มที่ 3 และ 4 ทุกกรณี

 

สามารถรับเอกสารใบรับรองการฉีดเมื่อครบ 2 เข็มที่ไลน์ / แอปพลิเคชั่น หมอพร้อม (คลิกที่นี่)หากไม่พบประวัติการรับวัคซีนในแอปพลิเคชั่นหมอพร้อมหรือแอปพลิเคชั่น Vaccine บางซื่อ โปรด ส่งข้อมูลผ่านลิงก์(คลิกที่นี่)

 

สำหรับผู้ที่จะรับบริการเข็มที่ 1 จากการจองคิวผ่านทุกช่องทาง ที่ไม่สามารถมารับเข็ม 1 ได้ตามกำหนด สิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 31 ส.ค. โปรดติดต่อศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อประตู 2,3,4 อย่างเร่งด่วน  เพื่อขอรับวัคซีนได้ โดยชนิดวัคซีนเข็มที่ 1 Sinovac เท่านั้น

 

 

  • เปิดรับ walk in ผู้สูงอายุตั้งแต่ 75 ปี
  • หญิงอายุตั้งแต่ 18 ปี ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ ชนิดวัคซีนเข็มที่ 1 Sinovac 
  • ส่วนองค์กร/หน่วยงาน ที่ได้รับ sms SA เข้าประตู 1 เท่านั้น ชนิดวัคซีนเข็มที่  1 Sinovac 
  • EXPAT : GATE no.2