ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจงเปลี่ยนสิทธิ์จองฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม รอบบุคคลทั่วไป

07 ก.ย. 2564 | 23:05 น.

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งขั้นการการเปลี่ยนสิทธิ์ผู้เข้ารับวัคซีนสำหรับผู้จองวัคซีน ซิโนฟาร์ม รอบบุคคลธรรมดา สามารถทำได้ภายในวันที่ 10 ก.ย.นี้ เช็คขั้นตอน วิธีการ พร้อมช่องทางขอเปลี่ยนสิทธิ์ได้ที่นี่

จากกรณีที่ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้บุคคลทั่วไปจองฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม ในช่วงที่ผ่านมานั้น ล่าสุด เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนสิทธิ์ผู้เข้ารับวัคซีน สำหรับผู้จองวัคซีนซิโนฟาร์มรอบบุคคลธรรมดา ดังนี้ 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะเปิดให้ผู้จองวัคซีน สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในระบบ https://change-sinop.cra.ac.th ได้จนถึงวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. (ไม่นับรวมเวลาอนุมัติการเปลี่ยนสิทธิ์) ซึ่งหากไม่ดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้เข้ารับวัคซีนได้ในทุกกรณี

สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ได้เฉพาะผู้จองที่ยังไม่ได้เข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มทั้ง 2 โดส และเปลี่ยนสิทธิ์ได้ครั้งเดียว

ผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่สามารถเข้าระบบ CRA Sinop ด้วย Username (เลขที่บัตรประชาชน) และ password (เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้) เพื่อเลือกวันนัดใหม่ ทำแบบคัดกรองและใบยินยอมการฉีดวัคซีน บันทึก QR Code นำไปฉีดวัคซีนต่อไป

หมายเหตุ : กรุณาประสานยืนยันวัน-เวลานัดหมายการฉีดกับโรงพยาบาลปลายทางอีกครั้งก่อนเข้ารับบริการ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจงเปลี่ยนสิทธิ์จองฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม รอบบุคคลทั่วไป