นนท์พร้อม เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เข็ม 2 เช็คเงื่อนไขที่นี่

07 ก.ย. 2564 | 22:00 น.

นนท์พร้อม เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ Pfizer เข็ม 2 สำหรับผู้ที่ได้รับ AstraZeneca เข็ม 1 แล้วเท่านั้น เช็คเงื่อนไขสรุปครบที่นี่

8 กันยายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (สสจ.นนทบุรี) แจ้งข่าวความคืบหน้าสำหรับผู้ที่ต้องการรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 2 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็มแรก ให้ลงทะเบียนในระบบ นนท์ Link ใจความว่า 

นนท์ Pfizer Link เปิดลงทะเบียน Pfizer เข็ม 2 สำหรับผู้ที่ได้รับ AstraZeneca เข็ม 1 เท่านั้น ซึ่งมีเงื่อนไข ดังนี้ 

เฉพาะประชาชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น (ต้องมีทะเบียนบ้านที่นนทบุรี หรือหนังสือรับรองการพักอาศัยอย่างน้อย 6 เดือน)

ต้องฉีด AstraZeneca มาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ และไม่เกิน 12 สัปดาห์ นับถึงวันฉีด Pfizer เป็นเข็ม 2 (ฉีด AZ เข็ม 1 ในช่วง 23/6/64 - 23/8/64)

ไม่รับฉีดเป็น Pfizer เข็ม1 ทุกกรณี เนื่องจากมีวัคซีนมีจำนวนจำกัด

ลงทะเบียนที่ https://ssjnonthaburi.moph.go.th/nontlink/

1.กลุ่มเสี่ยง ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 7-10 ก.ย. 64 (ภายในเวลา 20.00 น.)

  • ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 15 ส.ค. 2504)
  • หญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป)
  • กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคมะเร็งทุกชนิด, โรคเบาหวาน, โรคอ้วน เพิ่มเติมโรคความดันโลหิตสูง และโรคทางพันธุกรรม

2.กลุ่มปกติ เปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 11-13 ก.ย. 64 (ภายในเวลา 20.00 น.)

วันนัดและสถานที่ฉีดวัคซีน

  • 15 กันยายน 2564 

Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันละ 2,350 คน

  • 18 กันยายน 2564

MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน วันละ 5,000 คน

  • 19 กันยายน 2564

MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน วันละ 5,000 คน

  • 20 กันยายน 2564

Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันละ 2,350 คน

 

นนท์พร้อม เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เข็ม 2 เช็คเงื่อนไขที่นี่