svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

อว.นำทีมอาสาสมัคร Clear and clean โรงพยาบาลสนามทั่วไทย

07 กันยายน 2564

โฆษกกระทรวง อว.นำทีมอาสาสมัคร Clear and clean โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ เป้าหมาย เพื่อ "คืนพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชน"

ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เผยว่า ขณะนี้ อว.ได้จัดทำโครงการ “ส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชน” โดยมีเป้าหมายลงพื้นที่ไปทำความสะอาดศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อหวังคืนพื้นที่สะอาดปลอดเชื้อ ปลอดโรค ปลอดภัยให้กับชุมชน ซึ่งคาดว่าช่วงแรกจะทำนำร่องก่อน 35 แห่ง ก่อนขยายไปในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ

อว.นำทีมอาสาสมัคร Clear and clean โรงพยาบาลสนามทั่วไทย

โครงการนี้มีอาสาสมัครที่ได้รับการฝึกอบรมถึงแนวทางการปฏิบัติในการทำความสะอาดพื้นที่โรงพยาบาลสนามโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ซึ่งมีความรู้ในเรื่องวิธีการเตรียมสารฆ่าเชื้อ วิธีทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเป็นอย่างดี ขอให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าทุกพื้นที่สะอาด ปลอดเชื้อ ปลอดโรค ปลอดภัยแน่นอน

อว.นำทีมอาสาสมัคร Clear and clean โรงพยาบาลสนามทั่วไทย