เงินเยียวยาประกันสังคม"ม.33 กลุ่มตกหล่น เข้าพร้อมเพย์แล้ววันนี้ เช็กเลย!

03 ก.ย. 2564 | 02:53 น.

"ประกันสังคม"โอนเงินเยียวยา"นายจ้าง-ผู้ประกันตน"ม.33 กลุ่มตกหล่นกว่า 7 หมื่นราย เข้าบัญชีพร้อมเพย์วันนี้ 3 กันยายน 2564

เกาะติดเงินเยียวยาประกันสังคม นายจ้าง และ ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 (ม.33) ประกันสังคมมาตรา 39 (ม.39) ประกันสังคมมาตรา 40 (ม.40) ในพื้นที่ 29 จังหวัดแดงเข้มหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ใน 9 ประเภทกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการสั่งล็อกดาวน์

ในวันนี้ (3 ก.ย.64) สำนักงานประกันสังคม (สปส.)จะทำการโอนเงินเยียวยาให้นายจ้าง-ลูกจ้างประกันสังคมมาตรา 33 ที่ยังตกค้างดังนี้

 • นายจ้างมาตรา 33  มีจำนวนผู้ได้รับสิทธิประมาณ 215,000 ราย  ประกันสังคมโอนเงินเยียวยาไปแล้ว 77,000 ราย ในวันนี้ ( 3 ก.ย.64)  จะโอนเงินเยียวยาให้อีก 41,000 ราย โดยนายจ้างม.33 จะได้รับเงินเยียวยาคำนวณตามจำนวนลูกจ้าง หัวละ 3,000 บาท ไม่เกิน 200 คน หรือสูงสุดจะได้รับเงินเยียวยา 600,000 บาท 
 •  ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวนผู้ได้สิทธิ 3.8 ล้านคน ยังตกค้างไม่สามารถโอนได้ เนื่องจากมีปัญหาบัญชีพร้อมเพย์ อาทิ ยังไม่ผูกกับเลขบัตรประชาชน รวมแล้วประมาณ  95,800 ราย ในวันที่ 3 ก.ย.64 จะโอนยอดกลุ่มที่ตกค้าง ประมาณ 30,000 ราย โดยจะได้รับเงินเยียวยาคนละ 2,500 บาท 

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 ผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา (รอบจ่าย 1 เดือน ) รายละ 5,000 บาท จำนวน 1.44 ล้านรายนั้น สำนักงานประกันสังคม ได้ทยอยโอนเงินเยียวยาให้ผู้ตกค้าง ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 ก.ย.64 โอนอีกประมาณ 1 แสนราย รายละ 5,000 บาท และจะทยอยโอนให้ผู้ตกค้างที่เหลือ ทุกวันพฤหัสบดี

ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 40  ผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา (รอบจ่าย 1 เดือน ) รายละ 5,000 บาท จำนวน 7,95 ล้านราย  ล่าสุดสำนักงานประกันสังคม โอนไปแล้วประมาณ 4.5 ล้านคน กลุ่มตกค้างที่เหลือจะทยอยโอนให้ทุกวันพฤหัสบดี

จำนวนนี้รวมถึงผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่19 จังหวัดสีแดงเข้ม ประมาณ 3.95 ล้านราย ที่เปิดให้ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. - 24 ส.ค.ที่ผ่านมา จะสามารถตรวจสอบสิทธฺเยียวยา มาตรา 40 ได้ทาง www.sso.go.th ตั้งแต่ 7ก.ย.64 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : 19 จังหวัดสีแดงเข้ม ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทราพระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง

เช็กสาเหตุโอนเงินไม่สำเร็จ - วิธีแก้ไข

สาเหตุเนื่องมาจาก

 • ไม่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวบัตรประชาชน
 • ชื่อ-นามสกุล ไม่ตรง
 • บัญชีปิด บัญชีไม่ถูกต้อง

วิธีแก้ไข

 • คนที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน ให้รีบไปดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน 
 • หรือเปลี่ยนจากพร้อมเพย์ที่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์เป็นพร้อมเพย์ผูกเลขบัตรประชาชน
 • ส่วนคนที่บัญชีปิด ให้ดําเนินการเปิดบัญชี และผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนด่วน

การทบทวนสิทธิเยียวยา สำนักงานประกันสังคมขอสงวนสิทธิสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขได้รับสิทธิเท่านั้น

 • ผู้ประกันตนมาตรา 33 ต้องอยู่ในพื้นที่ 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ประกอบอาชีพ 9 กลุ่มกิจการที่ครม.กำหนดเท่านั้น
 • มาตรา 39 และมาตรา 40 ต้องอยู่ในพื้นที่ 29 จังหวัด

ขั้นตอนยื่นขอทบทวนสิทธิ

 • ดาวน์โหลดเอกสารที่ แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิเยียวยา ที่ www.sso.go.th
 • กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน อาทิ ชื่อ สกุล เลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ให้ถูกต้อง
 • ส่งเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมทางไปรษณีย์ หรือยื่นด้วยตัวเองที่สำนักงานประกันสังคมสาขาใดก็ได้  
 • เอกสารที่ต้องใช้ กรณีเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เอกสารยืนยันประเภทกิจการและพื้นที่ทำงานในพื้นที่ 29 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจากนายจ้าง / กรณีเปลี่ยนชื่อ  - สกุล ให้ส่งเอกสารการเปลียนชื่อ - สกุล ทะเบียนสมรส / เอกสารการจ่ายเงินสมทบในช่วง พ.ค.เป็นต้นมาในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
 • ผู้ประกันตนมาตรา 33 เริ่มทบทวนสิทธิ 15 ก.ย. -31 ต.ค.64
 • ผู้ประกันตนมาตรา 39 มาตรา 40 เริ่มทบทวนสิทธิ 1ก.ย. -30 ก.ย. 64 

สำนักงานประกันสังคม ย้ำว่า นายจ้างมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา แต่ยังไม่ได้รับเงิน ไม่ต้องตกใจ สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินให้ภายใน 31 ธ.ค.64 แน่นอน โดยจะเร่งจ่ายกลุ่มตกค้างทุกๆ วันพฤหัสบดี