ประกันสังคมมาตรา 40 ตกหล่นเงินเยียวยา เปิดสาเหตุ-วิธีแก้ไข สรุปที่นี่

02 ก.ย. 2564 เวลา 20:00 น. 27.0k

ประกันสังคมมาตรา 40 ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐใน 29 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 9 ประเภทกิจการ ตกหล่นเงินเยียวยารอบแรก เปิดสาเหตุ-วิธีแก้ไข โดยสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินรอบเก็บตกทุกสัปดาห์

เกาะติดมาตรการเยียวยา ประกันสังคมมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐใน 29 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 9 ประเภทกิจการ ที่ได้รับสิทธิเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาทตามเงื่อนไข แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาในการโอนรอบแรก หลังสำนักงานประกันสังคม ได้ทำการโอนเงินเยียวยารอบแรกเข้าบัญชีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนแล้ว ตามไทม์ไลน์ดังนี้

วันที่ 24-26 ส.ค.64  

 • ผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน 13 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ชลบุรี อยุธยา และฉะเชิงเทรา ได้รับเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาท โดยโอนให้วันละ 1.5 ล้านคน 
 • ผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน 16 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง ได้รับเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาท สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 3 ส.ค.64

ตกหล่นเงินเยียวยาตรวจสอบทาง www.sso.go.th

ก่อนหน้านี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในกลุ่มผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิตามเงื่อนไข แต่ตกหล่นในการโอนเงินรอบแรก ทั้งผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ให้รีบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตนเองเป็นการด่วน 

โดยสำนักงานประกันสังคม นำข้อมูลของผู้ประกันตนขึ้นระบบ www.sso.go.th เพื่อให้ผู้ประกันตนกลุ่มตกหล่นสามารถตรวจสอบว่า ตนเองอยู่ในกลุ่มที่โอนเข้าบัญชีไม่ได้ เพราะสาเหตุใด และวิธีดำเนินการแก้ไข ได้ตั้งแต่วันที่ 1- 30 กันยายน 2564 นี้ 

ประกันสังคมมาตรา 40 ตกหล่นเงินเยียวยา เปิดสาเหตุ-วิธีแก้ไข สรุปที่นี่

เปิดสาเหตุโอนเงินไม่สำเร็จ

สาเหตุที่ตกหล่น ไม่รับได้รับเยียวยารอบแรก ส่วนใหญ่เกิดการการโอนเงินไม่สำเร็จ เนื่องจากสาเหตุต่างๆเช่น

 • ไม่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวบัตรประชาชน
 • ชื่อ-นามสกุล ไม่ตรง
 • บัญชีปิด บัญชีไม่ถูกต้อง

วิธีแก้ไข

 • คนที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน ให้รีบไปดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน 
 • หรือเปลี่ยนจากพร้อมเพย์ที่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์เป็นพร้อมเพย์ผูกเลขบัตรประชาชน
 • ส่วนคนที่บัญชีปิด ให้ดําเนินการเปิดบัญชี และผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนด่วน

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า มาตรา 40 ที่ตกค้างมีประมาณ 3.9 แสนคน เนื่องจากโอนเงินไม่สำเร็จ ผู้ที่รู้ว่า มีสิทธิ แต่
ตกหล่นการโอนรอบแรก ให้ตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการแก้ไข เช่น ไม่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน บางคนผูกพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์ ก็จ่ายไม่ได้ ต้องผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวบัตรประชาชนเท่านั้น หลายกรณีที่เราเห็น คือ ชื่อ-นามสกุล ผิด หรือถ้าเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ต้องแจ้งประกันสังคม เพราะถ้าชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกัน ธนาคารก็จะไม่โอนให้ 

ไทม์ไลน์โอนเงินเยียวยารอบเก็บตก

 • มาตรา 40 โอนทุกวันพฤหัสบดี 

โดยจะโอนให้ทุกสัปดาห์จนกว่าจะได้รับเงินถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

9 ประเภทกิจการ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา มีดังนี้

 1. ก่อสร้าง
 2. ที่พักแรมบริการด้านอาหาร
 3. ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
 4. กิจกรรม บริการด้านอื่นๆ
 5. การขายส่งขายปลีก ซ่อมยานยนต์
 6. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 7. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
 8. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ
 9. กิจกรรมทางวิชาการ สาขาข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

แท็กที่เกี่ยวข้อง