ธ.ก.ส.จับมือ โออาร์ มอบส่วนลดเติมน้ำมันให้อสม. อสส. และ สพฉ. กว่า 1 ล้านราย

02 ก.ย. 2564 | 07:07 น.

ธ.ก.ส.จับมือ"โออาร์" มอบส่วนลดเติมน้ำมัน อัตราลิตรละ 0.80 บาท ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ให้อสม. อสส. และ สพฉ. กว่า 1 ล้านรายทั่วประเทศ รายละไม่เกิน 1,000 บาท/บัตร/เดือน ถึง 30 กันยายน 2564

นางณิชา อวยพรรุ่งรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังคงระบาดอยู่อย่างต่อเนื่อง
ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (อสส.)สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และ ผู้ปฏิบัติการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) มากกว่า1 ล้านรายทั่วประเทศ เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและเป็นกำลังหลักสำคัญในการฝ่าวิกฤติโรคระบาดในครั้งนี้

ธ.ก.ส.จับมือ โออาร์ มอบส่วนลดเติมน้ำมันให้อสม. อสส. และ สพฉ. กว่า 1 ล้านราย ธ.ก.ส. และ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์)ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจ และช่วยลดภาระด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ อสม. อสส. และ สพฉ. โดยจัดแคมเปญ “เติมเต็มความห่วงใย เพิ่มพลังใจให้เหล่kอาสา”มอบส่วนลดการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น (PTT Station) ในอัตราลิตรละ 0.80 บาท เมื่อชำระผ่านบัตร Smart Card อสม. อสส. และ สพฉ. ท่านละไม่เกิน 1,000 บาท/บัตร/เดือน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 สิทธิ์ โดยเริ่มแคมเปญมาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 นี้ รวมทั้งหมด 3 เดือนหรือจนกว่าจะมีการใช้สิทธิ์เต็มจำนวน ซึ่งเงินส่วนลดจะคืนเข้าบัญชี ธ.ก.ส. ของผู้ถือบัตร Smart Card อสม. อสส. และ สพฉ. ภายใน 45 วัน นับจากวันสิ้นเดือน ทั้งนี้สามารถตรวจสอบจำนวนสิทธิ์คงเหลือได้ที่ www.baac.or.th

นางณิชา กล่าวเพิ่มเติมว่า“ในขณะนี้ยังคงมีสิทธิ์คงเหลือเพียงพอต่อการเข้าร่วมแคมเปญ ซึ่ง อสม.อสส. และ สพฉ. ทุกท่านสามารถชำระเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านบัตร Smart Card อสม. อสส.และ สพฉ.ของ ธ.ก.ส.และรับส่วนลดได้ ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น จำนวนกว่า 2,000สาขาทั่วประเทศภายใน 30 กันยายนนี้”

 

ธ.ก.ส.จับมือ โออาร์ มอบส่วนลดเติมน้ำมันให้อสม. อสส. และ สพฉ. กว่า 1 ล้านราย