สถานการณ์น้ำท่วม 4 จังหวัด ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี สระแก้ว เริ่มคลี่คลาย

28 ส.ค. 2564 | 09:52 น.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงาน อุทกภัยใน 4 จังหวัด ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี  สระแก้ว เริ่มคลี่คลาย และเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชน

วันนี้ (28 ส.ค.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในรอบ 24 ชม.ที่ผ่านมา เกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 4 จังหวัด ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี  สระแก้ว ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว เร่งประสาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าฟื้นฟูพื้นที่และให้การช่วยเหลือประชาชน

 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานในรอบ 24ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์อุกทกภัยใน 4 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง และสระแก้ว รวม 5 อำเภอ 6 ตำบล/เทศบาล 18 หมู่บ้าน/ชุมชน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 57 หลัง ถนน 9 จุด ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

 

  1. ชลบุรี เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำภอบางละมุง เมืองพัทยา รวม 7 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเขาตาโล ชุมชนเขาน้อย อรุโณทัย ชุมชนวัดธรรมสามัคคี บงกช เพนียดช้าง และชุมชนหนองใหญ่บ้านล่าง
  2. ปราจีนบุรี น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอนาดี ตำบลบุพรามหณ์ รวม 5 หมู่บ้าน
  3. ระยอง น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ รวม 3 ตำบล/เทศบาล 5 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่ อำเภอเมืองระยอง (เทศบาลตำบลทับมา และเทศบาลนครระยอง) และอำเภอวังจันทร์ (ตำบลวังจันทร์)
  4. สระแก้ว น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์ 1 หมู่บ้าน

ปัจจุบันสถานการณ์คลึ่คลายแล้ว ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบฯ ต่อไป

 

ที่มา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย