เช็คด่วน รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิด-19 วันสุดท้าย

27 ส.ค. 2564 เวลา 0:30 น. 976

เช็คด่วน รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิด-19 "ผู้สูงอายุ-คนป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง-คนท้อง" วันสุดท้าย 300 คน

27 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เปิดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ภาครัฐ เข็มแรก Sinovac และเข็ม 2 AstraZeneca ซึ่งได้เปิดให้บริการแบบ Walk-in ไม่เกิน 300 คนต่อวันมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา และในวันนี้จะให้บริการฉีดวัคซีนเป็นวันสุดท้ายตั้งแต่เวลา 14:30 -16:00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น G รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ผู้ใดที่สนใจยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนใด ๆ สามารถเข้ารับการบริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ได้หากมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

 1. ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 23 สิงหาคม 2504) 
 2. ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ได้แก่
 • โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ดี
 • โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • โรคไตเรื้อรังระยะ 5
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ในระหว่างเคมีบำบัด
 • รังสีบำบัดและภูมิคุ้มกันบำบัด
 • โรคเบาหวาน
 • โรคอ้วนที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 100 กก.หรือดัชนีมวลกาย มากกว่า 35 กก./ตร.ม.

3.หญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป)

4.ผู้ป่วยเอชไอวี, จิตเวช, ออทิสติก และผู้ที่ดูแลตัวเองไม่ได้รวมถึงผู้ดูแล 1 ท่าน

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดง

 • บัตรประชาชน หรือใบขับขี่ (ตัวจริงเท่านั้น)
 • ปากกาส่วนตัว
 • เอกสารใบยินยอมรับวัคซีนของโรงพยาบาล โดยดาวน์โหลดผ่านทาง QR code :  https://qrco.de/bcIcIn 
 • บัตรนัดเข็ม 2 หรือหลักฐานการนัดหมายรับวัคซีนเข็ม 2 จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

ทั้งนี้ รพ.จะเปิดรับคิว Walk-in ก่อนเวลาให้บริการ 30 นาทีเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ให้บริการที่มีเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนครบถ้วนโดยให้บริการตามลำดับ เฉพาะช่วงเวลาที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น เพื่อลดความแออัดและเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างของกระทรวงสาธารณสุข

อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ที่เคยได้รับเข็ม1 นอกจังหวัดสมุทรปราการตามนโยบายของทางสาธารณสุขทางจังหวัดสมุทรปราการ ขอให้ท่านติดต่อรับวัคซีนที่ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสมุทรปราการ เท่านั้นโดยสามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็ม 2 ในจังหวัดสมุทรปราการ ได้ที่ https://qrco.de/bcKaQd

เช็คด่วน รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิด-19 วันสุดท้าย

แท็กที่เกี่ยวข้อง