"อนุชา บูรพชัยศรี" สู่ตำแหน่งรองเลขาฯนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

24 ส.ค. 2564 เวลา 7:43 น. 189

ฐานเศรษฐกิจ จะพาทำความรู้จักกับ "อนุชา บูรพชัยศรี" โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนเก่าที่ขยับให้เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ไปเป็น รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

ฐานเศรษฐกิจ จะไปพารู้จัก  "อนุชา บูรพชัยศรี" 

เกิดวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2510 

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก 

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เซเครทฮาร์ท คอลเลจ (Sacred Heart College) ประเทศออสเตรเลีย

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี(เกียรตินิยม) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากมหาวิทยาลัยอเดเลด (The University of Adelaide) ประเทศออสเตรเลีย

จบการศึกษาระดับปริญญาโท(ดีเด่น) คณะวิทยาศาสตร์ สาขาการพลังงานและการเผาไหม้ มหาวิทยาลัยลีดส์ (University of Leeds) ประเทศอังกฤษ

จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

รองประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร

เลขานุการคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร

คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล)

ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา และติดตามนโยบายรัฐบาล คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร

ประธานคณะกรรมการแก้ไขหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการการหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สภาผู้แทนราษฎร

รองประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณากลั่นกรอง และติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร

รองประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาติดตามผลการปฏิบัติงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทยฯ

รองประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอาคารพาณิชย์และตลาดคลองเตยฯ

รองประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแก้ไขปัญหาจุดตัดทางแยกระหว่างทางหลวงและทางรถไฟ

อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยฯ

ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สภาผู้แทนราษฎร

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจมหภาค และเศรษฐกิจระหว่างประเทศฯ

รองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ออสเตรเลีย

เลขานุการกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-รัสเซีย

กรรมการบริหารกลุ่มรัฐสภาไทยในสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก

คณะกรรมการนโยบายพรรค พรรคประชาธิปัตย์

รองโฆษกด้านเศรษฐกิจ พรรคประชาธิปัตย์

ผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์

นักธุรกิจ คร่ำวอดอยู่กับภาคเอกชนมากว่า 20 ปี  ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่สองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 รวมไปถึงได้รับการเลือกตั้งเข้าสภาฯเป็นสมัยที่ 2

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นครั้งที่ 3  ไม่ได้รับการเลือกตั้ง

ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ณัฎฐพล ทีปสุวรรณ) และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

แท็กที่เกี่ยวข้อง