โควิดวันนี้ เปิดรายละเอียดผู้เสียชีวิต 242 ราย มีหญิงตั้งครรภ์ 2 ราย

23 ส.ค. 2564 เวลา 6:16 น. 3

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,491 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 242 ราย รายละเอียดผู้เสียชีวิต อยู่ในกรุงเทพฯ 79 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว เป็นความดันโลหิตสูงและเบาหวานมากที่สุด พบมีหญิงตั้งครรภ์ 2 ราย อายุ 60 ปีขึ้นไป 162 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,491 ราย ประกอบด้วย

 • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 15,014 ราย
 • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 2,072 ราย 
 • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 398 ราย
 • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 7 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 242 ราย

โควิดวันนี้ เปิดรายละเอียดผู้เสียชีวิต 242 ราย มีหญิงตั้งครรภ์ 2 ราย

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงล่าสุดอยู่ที่ 1,066,786 ราย รักษาตัวอยู่ 195,454 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 861,770 ราย เพิ่มขึ้น 22,134 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 9,468 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 23 สิงหาคม 2564 จำนวน 242 ราย แยกเป็น เป็นชาย 134 ราย หญิง 108 ราย ค่ากลางอายุ 68 ปี(20-99 ปี) อยู่ในกรุงเทพฯ 79 ราย มีหญิงตั้งครรภ์ 2 ราย อายุ 60 ปีขึ้นไป 162 ราย คิดเป็น 67 % 

โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค 

 • ความดันโลหิตสูง (122) 
 • เบาหวาน (94) 
 • ไขมันในเลือดสูง (51)
 • อ้วน (41)
 • โรคไต (34) 
 • ติดเตียง (7)

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรควิด-19

ติดเชื้อในพื้นที่ 227 : คนรู้จัก 84 ราย  ,ครอบครัว 28 ราย อาศัย/ไปในพื้นที่ระบาด 112 ราย อาชีพเสี่ยง 3 ราย

แท็กที่เกี่ยวข้อง