svasdssvasds

"รพ.วชิรพยาบาล"เปิดจองฉีด"วัคซีนไฟเซอร์"เด็กป่วย 7 โรค วันนี้ถึง 25 ส.ค.

23 ส.ค. 2564 เวลา 2:39 น. 2.4k

ฉีดวัคซีนโควิด"ไฟเซอร์" รพ.วชิรพยาบาล เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนเข็มที่ 1 สำหรับเด็กอายุ 12-18 ปี ที่มีโรคเรื้อรังและอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 ส.ค. กำหนดวันฉีด 27 ส.ค.นี้

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1 สำหรับเด็ก อายุ 12 - 18 ปี ( เกิดในปี พ.ศ. 2546 - 2552) ที่มีโรคเรื้อรังและอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร

กลุ่ม 7 โรคเสี่ยงในเด็ก ได้แก่

1.โรคอ้วนที่มีน้ำหนักเกิน 70 กก. ในเด็กอายุ 12-13 ปี, น้ำหนักเกิน 80 กก. ในอายุ 13-15 ปี, น้ำหนักเกิน 90 กก. ในเด็กอายุ 15-18 ปี

2.โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งโรคหอบหืดที่มีอาการระดับปานกลางหรือรุนแรง

3.โรคหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคหลอดเลือดสมอง

4.โรคไตวายเรื้อรัง

5.โรคมะเร็งหรือมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ

6.โรคเบาหวาน

7.โรคทางพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า

ขั้นตอนการลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 20 - 25 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. หรือจนกว่าจำนวนจะเต็ม ผ่านลิงค์นี้

  • สำหรับผู้มีประวัติรักษาที่ รพ. https://eservice.vajira.ac.th/.../ps/register/check608 
  • สำหรับผู้มีประวัติรักษาที่อื่น                                       https://bit.ly/3mkCe3K หรือสแกน QR Code ด้านล่าง

 พร้อมส่งภาพถ่ายเป็นไฟล์แนบมาด้วย ดังนี้

1. เอกสารระบุตัวบุคคล บัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง
2. เอกสารระบุการเจ็บป่วย เช่น ใบรับรองแพทย์ หรือใบนัดตรวจสถานพยาบาล หรือใบรับรองผู้พิการ หรือใบรับรองหรือเอกสารใด ๆ ที่ระบุว่า มีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังตามเกณฑ์ที่กำหนด

กำหนดวันรับฉีดวัคซีนไฟเซอร์

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 6

***ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ส่งเอกสารครบถ้วนตามเงื่อนไข และได้รับ sms แจ้งยืนยันจากโรงพยาบาล พร้อมทั้งลงทะเบียนเข้ารับการฉีดผ่านระบบเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน VAJIRA COVID LINE โทร. 022443949

"รพ.วชิรพยาบาล"เปิดจองฉีด"วัคซีนไฟเซอร์"เด็กป่วย 7 โรค วันนี้ถึง 25 ส.ค.

แท็กที่เกี่ยวข้อง