ประกันสังคมมาตรา 40 เช็คสถานะ วันจ่ายเงิน พื้นที่สีแดงเข้ม จบที่เดียว

22 ส.ค. 2564 | 06:01 น.

ประกันสังคมมาตรา 40 วิธีเช็คสถานะ ตรวจสอบสิทธิ ผ่าน www.sso.go.th พร้อมข้อควรู้ ไทม์ไลน์จ่ายเงินเยียวยา ผู้ประกันตน พื้่นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด กลุ่มไหนได้ก่อน วันไหน 

ประกันสังคมเช็คสถานะล่าสุด กำหนดวันจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตน มาตรา 40 คนละ 5,000 บาท ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 24-27 สิงหาคม 2564 โดยผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสถานะ เช็คสิทธิการรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

ช่องทางตรวจสอบสถานะประกันสังคมมาตรา40

วิธีเช็คสถานะประกันสังคมมาตรา 40

 1. เข้าไปที่ www.sso.go.th เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40  คลิกที่นี่ 
 2. กรอก เลขบัตรประชาชน 13 หลัก / กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ
 3. กดค้นหา
 4. ระบบจะแจ้ง ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2564 ว่า เลขประจำตัวประชาชน ของท่าน ได้/ ไม่ได้รับสิทธิ ตามเงื่อนไขโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 29 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ กรณีมีข้อสงสัยขอให้ติดต่อสอบถาม สปส.รับผิดชอบของท่าน 

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลตรวจสอบสถานะประกันสังคมมาตรา40

ไทม์ไลน์ประกันสังคม มาตรา 40 จ่ายเงินเยียวยา

 • วันที่ 24-26 ส.ค. 64 จ่ายเงินให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน 13 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ชลบุรี อยุธยา และฉะเชิงเทรา ได้รับเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาท โดยโอนให้วันละ 1.5 ล้านคน 
 • วันที่ 27 ส.ค. 64 จ่ายเงินให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน 16 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง ได้รับเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาท

ประกันสังคมมาตรา 40 เช็คสถานะ วันจ่ายเงิน พื้นที่สีแดงเข้ม จบที่เดียว

ข้อควรรู้ประกันสังคมมาตรา 40

 • ผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน 19 จังหวัด ประกอบด้วย  ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตน หรือสมัครแล้วยังไม่ได้จ่ายเงินสมทบ ซึ่งประกันสังคมขยายเวลาให้จ่ายเงินได้ถึงวันที่ 24 ส.ค. 64 กลุ่มนี้ จะต้องรออัพเดทการโอนเงินอีกครั้งหนึ่ง
 • ผู้ประกันตนมาตรา 40 หากเช็คแล้วไม่ได้สิทธิ ให้รอยื่นทบทวนสิทธิ์อีกครั้งหนึ่ง โดยสำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนสอบถามผ่านสายด่วนประกันสังคม 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ที่สนใจสมัครเป็น ผู้ประกันตนตามมาตรา 40

 • ใช้บัตรประชาชนใบเดียว
 • สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือคลิกที่นี่
 • สมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11)
 • เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • เคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C)
 • เมื่อสมัครแล้วสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันที หรือสมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครประกันสังคมมาตรา40