ธอส.ลดดอกเบี้ยเงินกู้บุคคลากรแพทย์ เปิดลงทะเบียนรอบ 2 เริ่มวันนี้ 8.30 น.

15 ส.ค. 2564 | 20:58 น.

ธอส.เปิดลงทะเบียนรอบ 2 "โครงการ My Hero" เพิ่มกรอบวงเงินอีก 4,000 ล้านบาท ลดดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เหลือ 1.00% ต่อปี นาน 4 เดือน

16ส.ค.64 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพิ่มกรอบวงเงินอีก 4,000 ล้านบาท รวมเป็น 12,000 ล้านบาท  ลดดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 1.00% ต่อปี นาน 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม 2564 ( เงินงวดลดลงประมาณ 50% ของเงินงวดเดิม ) พร้อมเปิดลงทะเบียนโครงการ My Hero : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รอบที่ 2 เริ่มวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30 น

คุณสมบัติลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ

  • เป็นลูกค้าปัจจุบันของธนาคารที่ประกอบอาชีพแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข
  • ปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรด่านหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 หรือปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ฉีดวัคซีน ( แนบหลักฐานเอกสาร /หนังสือรับรอง หรือบัตรเจ้าหน้าที่ )
  • มีสถานะบัญชีปกติ

ช่องทางลงทะเบียนแจ้งความประสงค์

1.Mobile Application GHB ALL
2.Line GHB Buddy : https://lin.ee/ErOyx0Lk
3.เว็บไซต์ธนาคาร : https://www.ghbank.co.th

ลงทะเบียนได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 - 15:00 น.
เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงิน

ธอส.ลดดอกเบี้ยเงินกู้บุคคลากรแพทย์  เปิดลงทะเบียนรอบ 2  เริ่มวันนี้ 8.30 น.