เติมกำลังใจรพ.หัวหิน “นิพนธ์”เยี่ยมขอบคุณบุคลากรด่านหน้าสู้โควิด-19 

15 ส.ค. 2564 | 07:08 น.

“เติมกำลังใจ โรงพยาบาลหัวหิน" “นิพนธ์”เยี่ยมขอบคุณด่านหน้าบุคลากรด่านหน้ายสละช่วยกันดูแลป้องกันโควิด พร้อมรับข้อเสนอ ขยายพื้นที่รพ.รองรับบริการประชาชน

วันที่ 15 สิงหาคม 2564 ที่หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่บุคคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนพ.นิรันดร์ จันทร์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 

 

พร้อมกันนี้ ได้มอบหน้ากากอนามัย ,  ชุด PPE ,  และบำรุงขวัญกำลังให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการจัดการผู้ป่วย COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


นพ.นิรันดร์ ผอ.รพ.หัวหิน ได้รายงานข้อมูลการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดในพื้นที่ว่าขณะนี้การดำเนินการยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งได้เร่งฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งหากรัฐบาลสามารถจัดสรรวัคซีนมาเพิ่มเติมก็จะสามารถฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่หัวหิน ได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเสี่ยง กลุ่มคนสูงอายุ รวมทั้งผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โรงแรม ต่างๆได้ เพื่อให้สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ 
                             เติมกำลังใจรพ.หัวหิน “นิพนธ์”เยี่ยมขอบคุณบุคลากรด่านหน้าสู้โควิด-19 

นอกจากนี้ ยังได้ยื่นเรื่องการขอขยายพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารสถานที่ของโรงพยาบาลในการรองรับผู้ป่วยเพิ่มเติม โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนขอใช้ที่ดินซึ่งต้องประสานไปยังกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ต่อไป
    

ขณะที่ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า จังหวัดยังคงบริหารจัดการสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผอ.รพ.ในพื้นที่ เครือข่ายสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น และอาสาสมัครต่างๆ เพื่อดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ พร้อมป้องกันประชาชนที่กลุ่มเสี่ยง กลุ่มปลอดภัย เพื่อลดภาระของบุคลากรการแพทย์ในสถานพยาบาลต่างๆ 


ข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 75 ราย รวมสะสม 6,449 ราย รักษาหายแล้ว 4,746 ราย อยู่ระหว่างรักษา 1,677 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 26 ราย
                              เติมกำลังใจรพ.หัวหิน “นิพนธ์”เยี่ยมขอบคุณบุคลากรด่านหน้าสู้โควิด-19 

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ในการเดินทางลงมาครั้งนี้เพื่อให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่เสียสละดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ในทุกๆ วัน เพื่อระงับยับยั้งการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ดูแลป้องกันตนเองด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ต้องดูแลซึ่งกันและกัน หากขาดเหลือสิ่งของอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น ก็สามารถแจ้งมาได้ และพร้อมที่จะดูแลในส่วนนี้อย่างเต็มที่

                            เติมกำลังใจรพ.หัวหิน “นิพนธ์”เยี่ยมขอบคุณบุคลากรด่านหน้าสู้โควิด-19