เช็คด่วน วิธีผูกพร้อมเพย์ มาตรา 39 ม.40 รับเงินเยียวยาประกันสังคม 24 ส.ค.นี้

13 ส.ค. 2564 | 13:41 น.

เช็คด่วนวิธีผูกพร้อมเพย์ มาตรา39 และ มาตรา 40 เตรียมรับเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท จากสำนักงานประกันสังคม วันที่ 24 ส.ค.นี้

จากกรณีที่สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ มาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด สามารถตรวจสอบสิทธิ์ที่ www.sso.go.th เพื่อรับเงินเยียวยาจำนวน 5000 บาท โดยสำนักงานประกันสังคมโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนผ่านผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเท่านั้น

 

ล่าสุด กระทรวงแรงงาน  ได้แจ้งถึงผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน หรือเดิมผูกด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ สามารถดำเนินการผูกบัญชีหรือเปลี่ยนพร้อมเพย์จากโทรศัพท์มือถือมาเป็นผูกกับเลขประจำตัวประชาชนด้วยตนเอง ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารที่มีบัญชีอยู่ เช่น Mobile Application, Internet Banking และเครื่อง ATM ตามช่องทางที่แต่ละธนาคารให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สาขาธนาคาร เพื่อความสะดวกและลดความเสี่ยงจากการระบาดของโควิด-19

 

เช็คด่วน วิธีผูกพร้อมเพย์ มาตรา 39 ม.40 รับเงินเยียวยาประกันสังคม 24 ส.ค.นี้

ยังไม่มีพร้อมเพย์ สมัครอย่างไร?

พร้อมเพย์ ไม่ใช่การเปิดบัญชีธนาคารใหม่ แต่เป็นการผูกบัญชีธนาคาร(ของธนาคารใดก็ได้) กับหมายเลขบัตรประชาชน เพื่ออำนวยความสะถวกในการโอนโดยไม่ต้องใช้บัญชีรนาคารในการโอน ไม่ต้องบอกสาขา และธนาคารที่จะรับโอนโดยสามารถผูก 1 หมายเลข ต่อ 1 บัญชีเท่านั้น หากต้องการผูกบัญชีกับธนาคารไหนก็สามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารเจ้าของบัญชีได้เลย โดยวิธีการลงทะเบียนพร้อมเพย์ของแต่ละธนาคารอาจมีความแตกต่างกัน

 

ช่องทางการลงทะเบียนพร้อมเพย์ผูกบัตรประชาชน

กรุงไทย : สมัครผ่านMobile Banking ,ATM,สาขาธนาคาร

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา : สมัครผ่าน Mobile Banking ,ATM , สาขาธนาคาร และ Internet Banking

ไทยพาณิชย์ : สมัครผ่านMobile Banking ,ATM,สาขาธนาคาร

กสิกรไทย : สมัครผ่าน Mobile Banking ,ATM , สาขาธนาคาร และ Internet Banking

กรุงเทพ : สมัครผ่าน Mobile Banking ,ATM , สาขาธนาคาร , Internet Banking และ คอลเซ็นเตอร์

 ออมสิน : สมัครผ่าน Mobile Banking ,ATM , สาขาธนาคาร , Internet Banking

ธ.ก.ส.: สมัครผ่าน ATM  และ สาขาธนาคาร

ttb : สมัครผ่าน Mobile Banking ,ATM , สาขาธนาคาร , Internet Banking และ คอลเซ็นเตอร์

 CIMBBANK : สมัครผ่าน Mobile Banking และ สาขา

 

เช็คด่วน วิธีผูกพร้อมเพย์ มาตรา 39 ม.40 รับเงินเยียวยาประกันสังคม 24 ส.ค.นี้

คุณสมบัติผู้ประกันตนมาตรา 39

 • ลาออกจากการเป็นพนักงานเอกชนแล้ว
 • เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
 • ส่งเงินสมทบมากกว่า 12 เดือน
 • ลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน
 • จ่ายเงินสมทบ 432 บาท/เดือน

 

คุณสมบัติผู้ประกันตนมาตรา 40

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุ 15-65 ปีบริบรูณ์ 
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)
 • ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00)
 • ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัคร

 

หลักฐานการสมัคร

 • ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว

เงินสมทบมีให้เลือก 3 ทางเลือก

 • ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท รับเงินชดเชยกรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และเสียชีวิต
 • ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท รับเงินชดเชยกรณี เจ็บป่วย ทุพลภาพ เสียชีวิต และ ชราภาพ
 • ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท รับเงินชดเชยกรณีเจ็บป่วย ทุพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ และเงินสงเคราะห์บุตร

 

พื้นที่ 29 จังหวัด

 

เช็คด่วน วิธีผูกพร้อมเพย์ มาตรา 39 ม.40 รับเงินเยียวยาประกันสังคม 24 ส.ค.นี้

 

ล่าสุด นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ผู้ประกันตนทุกมาตรา ได้แก่ มาตรา 33,มาตรา 39 และ มาตรา 40 ต้องผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนจึงได้รับเงินเยียวยาโควิด

 

โดยในวันที่ 23 ส.ค.นี้ สำนักงานประกันสังคมโอนเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 39 ในพื้นที่สีแดงเข้มจำนวน 13 จังหวัด ซึ่งมีผู้ประกันตนอยู่จำนวน 1.7 ล้านคน ส่วนอีก 16 จังหวัด  ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน. 

 

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม