โรงพยาบาลสนาม ปตท. โรงแรมเดอร์บาซาร์ รัชดารับผู้ป่วยสีเหลืองได้ 300 เตียง

13 ส.ค. 2564 | 12:07 น.

โรงพยาบาลสนาม ปตท. โรงแรมเดอร์บาซาร์ รัชดา ภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกันสามารถรองรับผู้ป่วยสีเหลืองได้ 300 เตียง

นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า โรงพยาบาลสนาม โครงการลมหายใจเดียวกัน กลุ่ม ปตท. ที่โรงแรมเดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ให้บริการผู้ป่วยอาการหนักระดับสีเหลือง ภายใต้การดำเนินงานหน่วยคัดกรองและโรงพยาบาลสนามครบวงจร (End-To-End) กลุ่ม ปตท. ที่รองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ทุกระดับความรุนแรง
โรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยระดับสีเหลือง รองรับผู้ที่อาการหนัก เปิดบริการเตียงผู้ป่วยจำนวน 300 เตียง มีระบบออกซิเจนต่อ Direct Tube ส่งตรงถึงทุกเตียง พร้อมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของกลุ่ม ปตท. เพื่อให้การดูแลคนไข้ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เตียงพลาสติกรับน้ำหนักสูง หุ่นยนต์ CARA เป็นหุ่นยนต์ลำเลียงเพื่อช่วยบุคคลากรทางการแพทย์ในการดูแลคนไข้ หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อ Xterlizer UV Robot ด้วยแสงยูวี เป็นต้น

นายอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภายใต้โครงการเดียวกันนี้ กลุ่ม ปตท. ยังมีหน่วยคัดกรอง โครงการลมหายใจเดียวกัน ณ อาคาร EnCo Terminal หรือ Enter ของบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด กลุ่ม ปตท. ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็นจุดคัดกรองสำหรับกลุ่มเสี่ยง โดยร่วมมือกับ สปคม. มีการวางระบบดิจิทัลเพื่อลงทะเบียน และตรวจโดยใช้ชุดตรวจ Antigen test kit

โรงพยาบาลสนาม กลุ่ม ปตท. ที่โรงแรมเดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก
โรงพยาบาลสนาม สำหรับผู้ป่วยระดับสีเขียวเปิดให้บริการในรูปแบบของ Hospitel กระจายไปในหลายโรงแรมในกรุงเทพฯ จำนวนกว่า 1,000 เตียง  รองรับผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากหน่วยคัดกรองอย่างเป็นระบบ
โรงพยาบาลสนาม สำหรับผู้ป่วยระดับสีแดงจัดสร้างโรงพยาบาลสนามระดับวิกฤต ICU บนพื้นที่ 4 ไร่ โดยปรับพื้นที่โล่งของโรงพยาบาล  ปิยะเวทเป็นสถานที่ก่อตั้ง รองรับผู้ป่วยจำนวน 120 เตียง