ฉีดวัคซีนโควิดฟรี ที่ รพ.ภูมิพลฯ พอ. ไม่ต้องลงทะเบียนจองคิววันนี้

13 ส.ค. 2564 | 02:15 น.

3 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนโควิดฟรี ไม่ต้องลงทะเบียน ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศวันนี้จำนวนจำกัด เช็คได้ที่นี่

13 สิงหาคม 2564 มีรายงานว่า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ชวนประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 1 เข้ารับบริการฉีดวัคซีนฟรี แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) โดยไม่ต้องลงทะเบียนจองคิววันนี้ จำนวน 300 คน สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ดังต่อไปนี้

1.ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

2.ผู้ป่วยกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง

  • โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง 
  • โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • โรคไตวายเรื้อรัง
  • โรคหลอดเลือดสมอง
  • โรคอ้วน
  • โรคมะเร็งทุกชนิด
  • โรคเบาหวาน 

3.หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

ทั้งนี้ กรุณานำหลักฐานมาเพื่อยืนยันกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น ใบนัดการรักษา ยารักษาโรค ใบรับรองการตั้งครรภ์หรือเอกสารอื่น

พร้อมบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชั้น 1 อาคารชุมนุมสัญญาบัตร กรมการแพทย์ทหารอากาศ ตั้งแต่เวลา 8.00-15.00 น. (พัก 11.30-12.30 น.) 

ฉีดวัคซีนโควิดฟรี ที่ รพ.ภูมิพลฯ พอ. ไม่ต้องลงทะเบียนจองคิววันนี้