13 ส.ค. ศูนย์รับวัคซีนธรรมศาสตร์ รังสิต เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดฟรี

12 ส.ค. 2564 | 22:02 น.

เช็คด่วน ศูนย์รับวัคซีนธรรมศาสตร์ รังสิต บริการฉีดวัคซีนโควิดฟรี สำหรับหญิงตั้งครรภ์ 50 คนต่อวัน เปิดลงทะเบียนวันนี้ 13 ส.ค.64

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ประกาศแจ้งข่าวดี โดยศูนย์รับวัคซีนธรรมศาสตร์ รังสิต (ยิม 4) เปิดลงทะเบียนเพื่อรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 รอบที่ 13 สำหรับหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปาดห์ขึ้นไป จำนวนจำกัด 

วันเวลาเปิดให้ลงทะเบียน

  • เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค.64 ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น.(จำนวน 50 คน/วัน) กรณีคิวเต็มปิดรับก่อนเวลาที่กำหนด 

วันเวลาเข้ารับบริการ

  • วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น.โดยสามารถตรวจสอบวันนัดฉีดวัคซีนได้ทาง App หมอพร้อม ก่อนเดินทางเข้ารับวัคซีน

สิ่งที่ต้องนำมาในวันฉีดวัคซีน 

  1. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
  2. เอกสารการตั้งครรภ์ที่ได้รับการรับรองจากแพทย์ 

13 ส.ค. ศูนย์รับวัคซีนธรรมศาสตร์ รังสิต เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดฟรี