ผ่อนปรนอีกรอบ ศบค.อนุมัติวางจำหน่าย “อาหารปรุงสุก”ในซูเปอร์มาร์เก็ต

05 ส.ค. 2564 เวลา 2:21 น.821

ศบค. ยอมถอยหนึ่งก้าว ผ่อนปรนร้านอาหารในห้าง วางจำหน่าย อาหารปรุงสุก-เครื่องดื่มในซูเปอร์มาร์เก็ต แต่ยังห้าม “เทคโฮม” หน้าร้าน พร้อมสั่งเจ้าของสถานที่จัดพื้นที่รอคิว-บริเวณพักคอย

จากการประกาศใช้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ

ให้ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลส์หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 นาฬิกา โดยให้ดำเนินการได้เฉพาะการจำหน่ายในรูปแบบการสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านการบริการขนส่งอาหาร (Food Delivery Service) เท่านั้น

 

หลังจากคำสั่งนี้ถูกบังคับใช้ เกิดเสียงวิพากษ์วิจารอย่างหนัก จากฝั่งประชาชนที่มองว่า ยุ่งยาก ไม่สดวก และหลายฝ่าย อาทิ ประชาชนและทีมเศรษฐกิจทันสมัย ปชป.มีการเรียกร้องให้ ศบค. ทบทวนมาตรการเปิดร้านอาหารในห้าง แต่ห้ามซื้อกลับบ้าน ได้ เพราะมองว่าเป็นการซ้ำเติมภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการมากกว่าการช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการที่ประชาชนต้องจ่ายค่าขนส่งเพิ่มเติม ต้องเสียเวลารอคอย ส่วนผู้ประกอบการก็ต้องแบกรับค่า GP (Gross Profit)

ขณะที่ การประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศปก.ศบค.) หรือ ศบค.เล็ก 4 ส.ค ที่ประชุมยังมีมติคงมาตรการสำหรับร้านอาหาร-เครื่องดื่มในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ สถานประกอบการกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

 

และให้ดำเนินการได้เฉพาะการจำหน่ายในรูปแบบการสั่งอาหาร หรือเครื่องดื่ม ผ่านบริการขนส่งอาหาร หรือ Food delivery service ทั้งในระบบออนไลน์ ระบบโทรศัพท์ หรือระบบบริการช่วยเหลือของร้านอาหาร/เครื่องดื่มในการจัดส่ง

 

สามารถโทรสั่งร้านอาหาร ร้านอาหารในห้าง และ Supermarket ให้นำอาหารมาส่งในที่ที่จัดให้รับอาหาร 

นอกจากนี้ยังมีการผ่อนปรนให้ร้านอาหารสามารถ นำอาหาร -เครื่องดื่มที่ปรุงสำเร็จแล้ว เข้าไปวางจำหน่ายในพื้นที่เพิ่มเติมภายในบริเวณซูเปอร์มาร์เก็ต หรือสถานที่ที่เหมาะสม

 

โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์) จะต้องจัดเตรียมพื้นที่บริเวณซูเปอร์มาร์เก็ต กำหนดให้เป็นพื้นที่รอคิว ซึ่งมีบริเวณพักคอย/เว้นระยะห่างที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดจนเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

แท็กที่เกี่ยวข้อง