สั่งห้างคุมเข้ม ฟู้ด ไรเดอร์ ห้ามรวมกลุ่ม-ถอดแมส ฝ่าฝืนมีโทษปรับ

03 ส.ค. 2564 เวลา 10:59 น.24

อธิบดีกรมอนามัย สั่ง “ไรเดอร์” ห้ามจับกลุ่มคุย สูบบุหรี่ หรือมีกิจกรรมนันทนาการ ถือเป็นความผิด และมีโทษปรับ หลังภาพ “ไรเดอร์” รวมตัวจับกลุ่มพูดคุยระหว่างรอคำสั่งซื้อ โดยไม่สวมหน้ากากอนามัย ออกสื่อ

ตามมติ ปลดล็อก ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าให้เปิดบริการ เดลิเวอร์รี่ได้นั้น นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เน้นย้ำ ผ่านการแถลงข่าว ช่องทางFacebook กระทรวงสาธารณสุข ว่า ว่า “ในส่วนของห้างสรรพสินค้า ซึ่งมีข้อกำหนดฉบับที่ 30 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคมนี้ ห้างสรรพสินค้า มีหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยต้องจัดระบบและควบคุมกำกับ มิให้ในส่วนของตัวไรเดอร์นั้น รวมกลุ่มทำให้เกิดการแออัด และต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด” 

สั่งห้างคุมเข้ม ฟู้ด ไรเดอร์ ห้ามรวมกลุ่ม-ถอดแมส ฝ่าฝืนมีโทษปรับ

ในส่วนของตัวข้อกำหนดฉบับต่างๆ ที่ออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ร่วมกับ พรบ.โรคติดต่อ ได้มีการกำหนดชัดเจนว่า กรณีที่อยู่นอกเคหสถาน ไม่สวมหน้ากากถือว่ามีความผิด

อีกทั้งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้มีการออกระเบียบ ซึ่งออกตาม มาตรา 34 (6) ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 64 ที่ผ่านมา มีผลตั้งแต่ 8 มิ.ย. 64 โดยได้มีการกำหนดความผิดในเรื่องการรวมกลุ่ม และไม่สวมหน้ากาก ไม่ว่าจะเป็น การพูดคุย การสูบบุหรี่ หรือมีกิจกรรมนันทนาการใดๆก็ตาม ถือว่ามีความผิด

สั่งห้างคุมเข้ม ฟู้ด ไรเดอร์ ห้ามรวมกลุ่ม-ถอดแมส ฝ่าฝืนมีโทษปรับ

โดยมีโทษปรับดังนี้ การกระทำความผิดครั้งแรก ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ครั้งที่สอง ปรับระหว่าง 1,000 บาท ถึง  10,000 บาท ครั้งที่สาม 10,000 บาท ถึง 20,000 บาท

 

“เพราะฉะนั้นต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการสอดส่อง ถ้าพี่น้องประชาชนพบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว ก็ขอให้แจ้งไปที่จังหวัด หรือแจ้งไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อย่าปล่อยให้พฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด ถือเป็นเรื่องปกติ หรือเรื่องที่ยอมรับได้” 

แท็กที่เกี่ยวข้อง