รพ. เมดพาร์ค นำร่องบริการนอกเวลา ฉีดวัคซีนโควิด ชาวต่างชาติ

02 ส.ค. 2564 เวลา 21:57 น. 420

รพ. เมดพาร์ค เปิดตัวโปรเจ็ค Going the Extra Mile, Extra Hours นำร่องบริการนอกเวลาฉีดวัคซีนโควิด-19 ชาวต่างชาติ  ตั้งแต่วันนี้ – 9 ส.ค. 64

นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลเมดพาร์ค เปิดเผยว่า โรงพยาบาลเมดพาร์ค ตระหนักถึงความสำคัญที่จะเร่งต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนเพื่อความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงชาวต่างชาตินับแสนคน

 

จึงเข้าร่วม เป็น 1 ใน 3 โรงพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ผ่านโครงการ Thailandintervac ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ กระทรวงการต่างประเทศ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

รพ. เมดพาร์ค นำร่องบริการนอกเวลา ฉีดวัคซีนโควิด ชาวต่างชาติ

อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับตารางการนัดหมายฉีดวัคซีนของประชาชนคนไทยที่ได้ลงทะเบียนไว้ผ่านระบบหมอพร้อม โรงพยาบาลเมดพาร์ค จึงได้ขยายเวลาให้บริการ ภายใต้โครงการ Going the Extra Mile, Extra Hours โดยกำหนดฉีดวัคซีนให้แก่ชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นบริการนอกเวลาจะดำเนินการตั้งแต่เวลา 18:00-22:00 น. เริ่มตั้งแต่วันนี้ -9 สิงหาคม 2564

 

ในขณะที่การนัดหมายบริการฉีดวัคซีนของประชาชนทั่วไปยังคงดำเนินไปในเวลาทำการตามปกติ สำหรับการฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติในระยะแรกนี้ จัดให้สำหรับชาวต่างชาติที่ลงทะเบียนมาล่วงหน้าแล้วเท่านั้น เพื่อให้สอดคล้องกับวัคซีนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล

 

สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นการสนับสนุนการเร่งฉีดวัคซีนตามนโยบายและการจัดสรรจากรัฐบาล ซึ่งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนและกลุ่มเป้าหมายในระยะเร่งด่วนไว้อย่างชัดเจน

 

โดยให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าทั่วประเทศที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 จากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ได้รับวัคซีนเป็นบูสเตอร์โดส เข็มที่ 3  นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นกลุ่มเสี่ยงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้แก่ ผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป

รพ. เมดพาร์ค นำร่องบริการนอกเวลา ฉีดวัคซีนโควิด ชาวต่างชาติ

และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง (โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคอ้วน) รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์

 

ทั้งนี้โรงพยาบาลเมดพาร์คได้ร่วมมือกับ กรมควบคุมโรค และกรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการ ‘Save Doctors, Save People, Save Thailand’ เพื่อเร่งกระจายฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ สมาชิกของสมาคมคลินิกไทย รวมถึง ประชาชนชาวไทยในกรุงเทพมหานคร

 

โดยให้บริการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 80,000 โดส (ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม) และคาดว่า จะสามารถฉีดวัคซีนให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มากกว่า 100,000 ราย ภายในเดือนกันยายนนี้

รพ. เมดพาร์ค นำร่องบริการนอกเวลา ฉีดวัคซีนโควิด ชาวต่างชาติ

“ภายใต้สถานการณ์วิกฤตจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้า ในขณะนี้ การช่วยกันระดมฉีดวัคซีนให้รวดเร็วและครอบคลุมทั่วถึงทุกกลุ่ม ถือเป็นมาตรการสำคัญในการสนับสนุนแนวทางการจัดการของรัฐบาลที่มีเป้าหมายเร่งฉีดวัคซีนให้ได้ไม่น้อยกว่า 70% ของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 

รวมถึงชาวต่างชาติที่ทำงานในกรุงเทพมหานคร กว่า 300,000 คน เพื่อทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ซึ่งจะช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 และลดผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขด้วย

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง