"หมอธีระ" ตั้งคำถามแนวทางบริหารนโยบายโควิด-วัคซีนถูกต้องหรือไม่

02 ส.ค. 2564 เวลา 12:47 น. 170

หมอธีระตั้งคำถามผู้เกี่ยวข้องแนวทางบริหารนโยบายโควิด-19และวัคซีนถูกต้องหรือไม่ ตั้งแต่ปลายปีก่อนจนถึงปัจจุบัน สมดุลระหว่างเศรษฐกิจและสุขภาพเป็นไปได้จริงและคุ้มค่าจริงหรือ

รายงานข่าวระบุว่า รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ (หมอธีระ) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "Thira Woratanarat (ป๊ามี้คีน)" โดยมีข้อความว่า
วิกฤติที่เผชิญอยู่นั้น จะแก้ไขได้ ต้องใช้ความรู้แจ้ง และจิตที่มั่นคงต่อการช่วยเหลือประชาชน
ที่ผ่านมาตั้งแต่ปลายปีก่อนจนถึงบัดนี้ มีคำถามที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งด้านการบริหารนโยบาย และวิชาการ ควรพิจารณาลองหาคำตอบ 
1. แนวคิดการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจและสุขภาพ ที่ผลักดันมาตลอดนั้นเป็นไปได้จริง และคุ้มค่าจริงหรือไม่ เมื่อเทียบกับผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น?
2. แนวทาง นโยบาย และมาตรการ ในการควบคุมป้องกันโรค และการสาธารณสุข ที่ดำเนินการมาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น ได้ผลและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา ใช่หรือไม่?
3. การวางแผนนโยบาย คัดเลือกชนิด จัดซื้อจัดหา และกำหนดเกณฑ์และวิธีใช้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 นั้น เป็นไปโดยยึดหลักการวิชาการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล อิงหลักฐานเชิงประจักษ์ เปิดเผย โปร่งใส พิสูจน์ได้ ปราศจากประโยชน์ทับซ้อนใดๆ จริงหรือไม่?

ก่อนถามและก่อนตอบ ขอให้สวดมนต์ ให้จิตใจสงบ ระลึกถึงพระคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ และบรรพบุรุษ และอุทิศส่วนกุศลจากกรรมดีต่างๆ ที่ได้ทำมาตลอดช่วงชีวิตให้แก่เจ้ากรรมนายเวร และแด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ และบรรพบุรุษ จนกระทั่งจิตใจผ่องใส สงบนิ่งแล้ว จึงค่อยถามใจตนเองทีละคำถาม และตอบดู
เชื่อว่าคำตอบที่ออกมานั้น จะช่วยให้คิดได้ และรู้ว่าควรจะทำอย่างไรต่อไป

จำนวนผู้ติดเชื้อต่อวันในประเทศไทยระลอกสาม
หากจิตพิจารณาไตร่ตรองแล้วมีคำตอบว่า"ไม่" ก็ขอให้ตัดสินใจละทิ้ง ปล่อยวางจากบทบาทหน้าที่ที่ทำอยู่ และหันมาประกอบกรรมดีในการอื่น เพื่อจะได้ให้สังคมหาแนวทางที่แตกต่างไปจากที่ดำเนินการมาเพื่อจะพ้นจากวิกฤติ
แต่หากเป็นการประกอบกรรมดี ชอบแล้ว ก็ขออนุโมทนาสาธุ ชื่นชมยินดีกับกรรมดีที่ได้ก่อ และขอให้มีกำลังกายกำลังใจปฏิบัติต่อไป 
เชื่อว่า ไม่ว่าจะวิกฤติใด หากใช้ความรู้ที่ถูกต้อง และมีจิตใจที่ดีงาม มุ่งต่อประโยชน์ต่อทุกชีวิตในสังคม ไม่ใช้กิเลส ความเชื่อ ความงมงาย สังคมใดๆ ก็ย่อมผ่านพ้นวิกฤตินั้นไปได้อย่างแน่นอน
ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เป็นคนดี

ทั้งนี้ "ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมตัวเลขสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 (Covid-19) ในประเทศไทยวันที่ 2 กรกฎาคม 64 จากศูนย์ข้อมูลโควิด-19 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพบว่า
มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 17,970 ราย
ติดเชื้อในระบบ 13,567 ราย
ติดจากตรวจเชิงรุก 4217 ราย
ติดในสถานกักตัว 11 ราย
ติดในเรือนจำ 175 ราย
สะสมระลอกที่สาม 604,928 ราย
สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย
สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย
สะสมทั้งหมด 633,284 ราย
รักษาตัวอยู่ 208,875 ราย
โรงพยาบาลหลัก 75,705 ราย
โรงพยาบาลสนาม 133,170 ราย
ผู้ป่วยหนัก 4768 ราย
ใช้เครื่องช่วยหายใจ 1028 ราย
รักษาหาย 13,919 ราย
สะสมทั้งหมด 419,460 ราย
เสียชีวิต 178 ราย
สะสมระลอกที่สาม 5075 ราย
สะสมทั้งหมด 5168 ราย
ฉีดวัคซีนสะสม 17.415 ล้านเข็ม
เข็มที่หนึ่ง 13.419 ล้านเข็ม
เข็มที่สอง 3.996 ล้านเข็ม

แท็กที่เกี่ยวข้อง