วช. โชว์เจ๋งสร้าง “ห้อง ICU ความดันลบเคลื่อนที่” รับมือผู้ป่วยอาการหนัก

02 ส.ค. 2564 เวลา 0:00 น.60

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผนึกพันธมิตร วิจัยและพัฒนา“ห้อง ICU ความดันลบเคลื่อนที่” ฝีมือคนไทย พร้อมติดตั้งใน รพ. และรพ.สนาม กว่า 20 ห้อง รองรับผู้ป่วยวิกฤติโควิด-19

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมแก่สมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย โดยมีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อรับมือกับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ล่าสุด ได้เริ่มติดตั้งแล้วที่ รพ.บุษราคัม รพ.ทหารผ่านศึก และ รพ.เลิดสิน พร้อมเตรียมติดตั้งอีกกว่า 20 ห้อง ในช่วงเดือน ก.ค. – ส.ค. 64 ที่ รพ./รพ.สนาม ต่าง ๆ ใน กทม. และปริมณฑล

 

สำหรับ “ห้อง ICU ความดันลบเคลื่อนที่”  เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่จะช่วยรองรับผู้ป่วยโควิด-19 เกณฑ์สีเหลือง-แดง  ติดตั้งง่ายและเคลื่อนย้ายสะดวก สามารถควบคุมเชื้อโรคให้อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดได้

มีระบบควบคุมแรงดันอากาศอัตโนมัติพร้อมระบบดูดอากาศผ่านเครื่องกรองอากาศฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูงในการกรองอนุภาคขนาดเล็กที่อาจมีเชื้อโรคเจือปน ใช้หลักในการออกแบบห้องตามมาตรฐานของศูนย์ควบคุมและป้องกันเชื้อโรคของ Center of Disease Control and Prevention : CDC สหรัฐอเมริกา

 

มีระบบควบคุมแรงดันอัตโนมัติ รวมไปถึงระบบดูดอากาศและเครื่องกรองอากาศฆ่าโรคที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการกรอกเชื้อไวรัส

 

พร้อมติดตั้งให้กับโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนรมในพื้นที่ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยจะใช้สำหรับผู้ป่วยอาการหนัก เพื่อควบคุมเชื้อโรคให้อยู่ในพื้นที่ที่จำกัด ด้วยห้องขนาด 3x6.5 เมตร

 

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้งานกับผู้ป่วยโรคติดต่อทางเดินหายใจอื่น ๆในสถานการณ์ปกติได้อีกด้วย เช่น โรควัณโรค เป็นต้น

แท็กที่เกี่ยวข้อง