กงสุลเปิดให้ชาวต่างชาติในไทย ลงทะเบียนฉีดไฟเซอร์ 150,000 โดส

01 ส.ค. 2564 เวลา 9:56 น. 4.3k

กระทรวงการต่างประเทศเปิดเว็บไซต์ให้ชาวต่างชาติ ที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ลงทะเบียนรับวัคซีน ไฟเซอร์ 150,000 โดส ที่ได้รับบริจาคจากรัฐบาลอเมริกา เริ่มลงทะเบียน 1 สิงหาคม นี้ เล็งพิจาราณากลุ่มนักศึกษาที่ต้องเดินทางต่างประเทศในระยะต่อไป

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ "การจัดฉีดวัคซีนให้กับ กลุ่มชาวต่างชาติในประเทศไทย" ตามนโยบายของรัฐบาล ว่า ตามที่ ศบค. เห็นชอบให้จัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาคจากรัฐบาลสหรัฐจำนวน 150,000 โดสไปกระจายฉีดให้กับชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย นั้น

 

กระทรวงการต่างประเทศ จะเปิดลงทะเบียนชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย เพื่อรับวัคซีนเข็มแรก ผ่านเว็บไซด์ของกรมการกงสุล https://expatvac.consular.go.th/ ซึ่งจะเปิดรับลงทะเบียนชาวต่างชาติในประเทศไทย ทุกกลุ่มอายุ และทุกจังหวัด ในวันที่  1 สิงหาคม 2021 เป็นวันแรก

 

ทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงสาธารณสุข จะร่วมกันจัดฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติที่ได้ลงทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ความจำเป็นเร่งด่วนเดียวกับของคนไทย เช่น ผู้สูงอายุ ตั้งครรภ์ หรือผู้มีโรคร้ายแรง

 

โดยผู้ที่ลงทะเบียนไว้ จะได้รับแจ้งให้ไปรับวัคซีนตามความจำเป็นเร่งด่วนและในจังหวัดที่พำนักอาศัย ต่อไป  ส่วนนักเรียน นักศึกษา นักกีฬา ที่มีกำหนดเดินทางไปศึกษาหรือแข่งขันกีฬาในต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุขจะมีการประกาศแนวทางขอรับวัคซีนอีกครั้ง

และผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว จะได้รับแจ้งให้ไปรับวัคซีนตามความจำเป็นเร่งด่วน และ ในจังหวัดที่อยู่อาศัยต่อไป...

แท็กที่เกี่ยวข้อง