โรงพยาบาลนครธน รวมคำถามยอดฮิต ลงทะเบียนจอง"วัคซีนโมเดอร์นา"วันนี้

01 ส.ค. 2564 เวลา 2:00 น.3.1k

โรงพยาบาลนครธน เปิดจองวัคซีนทางเลือก "วัคซีนโมเดอร์นา"วันนี้ 1 ส.ค.64 เวลา 10.00 น. ก่อนจองต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง รวมคำถามยอดฮิต พร้อมขั้นตอนการลงทะเบียน ที่นี่

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลนครธน จะทำการเปิดลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือก "วัคซีนโมเดอร์นา" เวลา 10.00 น. ก่อนจองต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง รวมคำถามยอดฮิต พร้อม 3 ขั้นตอนลงทะเบียน 

รวมคำถามยอดฮิตของวัคซีนทางเลือก "วัคซีนโมเดอร์นา" โรงพยาบาลนครธน

จองวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา ต้องเตรียมข้อมูล อะไรบ้าง

เตรียมข้อมูลของผู้ที่จะฉีดวัคซีน 

  • ชื่อ - นามสกุล 
  • วันเดือนปีเกิด 
  • ที่อยู่
  • เบอร์โทร
  • อีเมล  
  • เลขบัตรประชาชน(หรือเลขพาสปอร์ต)

เมื่อกรอกข้อมูลเร็จแล้ว จะขึ้น QR Code เพื่อให้ โอนชําระเงิน (ไม่สามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้)

โรงพยาบาลนครธน รวมคำถามยอดฮิต ลงทะเบียนจอง"วัคซีนโมเดอร์นา"วันนี้
หากจองและชําระเงินแล้ว สามารถโอนสิทธิ์ ให้คนอื่นรับวัคซีน
แทนได้ไหม

ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนสิทธิ์การฉีดวัคซีน ให้ผู้อื่นแทน ได้โดยต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้าก่อนวันนัดหมายรับวัคซีนอย่างน้อย 3 วัน

โรงพยาบาลนครธน รวมคำถามยอดฮิต ลงทะเบียนจอง"วัคซีนโมเดอร์นา"วันนี้
ถ้าฉีด Sinovac หรือ Astra Zeneca เข็มแรก แล้ว จะฉีดเข็มสอง เป็น Moderna ได้หรือไม่

ขณะนี้ยังไม่แนะนําให้ฉีดข้ามยี่ห้อ ระหว่างเข็มที่ 1 และ 2 เนื่องจากยังไม่มีข้อมูล งานวิจัยรองรับที่แน่ชัด แต่หากจะฉีดวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา เป็น Booster Dose เข็มที่ 3 สามารถฉีดได้ แต่ควรทิ้งระยะ 3 - 6 เดือน หลังจากได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 เรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลและคําแนะนําเปลี่ยนแปลงได้ตามผลวิจัยทางการแwทย์ โรงพยาบาลนครธน รวมคำถามยอดฮิต ลงทะเบียนจอง"วัคซีนโมเดอร์นา"วันนี้

ถ้ารับวัคซีนอื่นๆ ไปแล้ว เช่น Sinovac / Sinopharm / Astra Zeneca จะสามารถฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ได้ไหม ต้องเว้นระยะห่างแค่ไหน

จากข้อมูลงานวิจัยพบว่า สามารถฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เพื่อกระตุ้นหรือเสริมภูมิต้านทานได้ (Booster Dose เข็มที่ 3) ทั้งนี้ ควรทิ้งระยะ 3-6 เดือนหลังจาก ได้รับวัคซีนเข็ม 2

ข้อมูลและคําแนะนําเปลี่ยนแปลงได้ตามผลวิจัยทางการแพทย์

โรงพยาบาลนครธน รวมคำถามยอดฮิต ลงทะเบียนจอง"วัคซีนโมเดอร์นา"วันนี้

ชาวต่างชาติ สามารถจอง วัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา ได้หรือไม่

ได้ หากเข้าประเทศอย่างถูกกฎหมาย มีเอกสารถูกต้องและมีเลขพาสปอร์ต

โรงพยาบาลนครธน รวมคำถามยอดฮิต ลงทะเบียนจอง"วัคซีนโมเดอร์นา"วันนี้

เมื่อไหร่จึงจะนัดหมาย ฉีดวัคซีนได้

เมื่อโรงพยาบาลได้รับวัคซีนในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม จะแจ้ง นัดหมายเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ในช่วงเวลาดังกล่าว

โรงพยาบาลนครธน รวมคำถามยอดฮิต ลงทะเบียนจอง"วัคซีนโมเดอร์นา"วันนี้

เปิด 3 ขั้นตอนลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือก"วัคซีนโมเดอร์นา" โรงพยาบาลนครธน

โรงพยาบาลนครธน แจ้งเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือก รอบวันที่ 1 ส.ค.64 ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียนแจ้งความต้องการวัคซีน

รอประกาศแจ้งลิงค์และ QR Code การลงทะเบียนในวันที่ 1 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น. ผ่านทาง Facebook Nakornthon Hospital และ Line Official Account (@nakornthon) โดยมีวิธีการดังนี้

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 10.00 – 12.00 น. หรือจนกว่าจะเต็ม (ผู้รับวัคซีน 1 ท่าน / การลงทะเบียน 1 ครั้ง)

กรอกข้อมูลส่วนตัวผู้รับวัคซีน (ชื่อ – นามสกุล, เลขที่บัตรประชาชน, วันเดือนปีเกิด, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล

ระบุจำนวนวัคซีนที่ต้องการ

จำนวน 1 เข็ม สำหรับผู้ที่ต้องการรับวัคซีนทางเลือกเป็นเข็มที่ 3 (ราคา 1,650 บาท)

จำนวน 2 เข็ม สำหรับผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีน (ราคา 3,300 บาท)

ตรวจสอบความถูกต้อง และกดปุ่มยืนยัน ท่านจะได้ทราบลำดับคิวที่ลงทะเบียนไว้ (กรุณาบันทึกคิวของท่าน ทางโรงพยาบาลขออนุญาตสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบ)

วันที่ 2 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น. ทางโรงพยาบาลจะแจ้งลำดับคิวที่ได้รับสิทธิ์การชำระเงินที่ Facebook และ Line Official Account

ขั้นตอนที่ 2 : ชำระเงิน

โรงพยาบาลจะจัดส่ง SMS ตามลำดับคิวที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อให้ท่านชำระเงินผ่านลิงค์ ในวันที่ 5 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น. (หากไม่ได้รับ SMS ในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์)

เมื่อชำระเงินสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันตอบกลับ ภายใน 48 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 3 : ทำนัดหมายเข้ารับวัคซีน

เมื่อทางโรงพยาบาลได้รับวัคซีน (คาดว่าช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม) จะแจ้งเพื่อทำการนัดหมายเข้ารับวัคซีนที่โรงพยาบาลนครธนอีกครั้ง

โรงพยาบาลนครธน รวมคำถามยอดฮิต ลงทะเบียนจอง"วัคซีนโมเดอร์นา"วันนี้ กรณีที่โรงพยาบาลได้จัดเตรียมวัคซีนแล้ว แต่ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกฉีดวัคซีน ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม โรงพยาบาลจะไม่คืนเงินทุกกรณี ทั้งนี้ ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนสิทธิ์การฉีดวัคซีนให้ผู้อื่นแทนได้ โดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันนัดหมายรับวัคซีนอย่างน้อย 3 วัน

ทั้งนี้ขอความกรุณางดการโทรสอบถาม เพื่อสงวนคู่สายสำหรับผู้ป่วย และผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยท่านสามารถติดตามข่าวสารการรับวัคซีนโควิดทางช่องทางสื่อสารต่างๆ ของทางโรงพยาบาล

ที่มา : Nakornthon Hospital

แท็กที่เกี่ยวข้อง