เอาจริง "ดีอีเอส" ตั้งทีมเฉพาะกิจ ปราบ Fake News

29 ก.ค. 2564 เวลา 6:05 น.128

กระทรวงดิจิทัลฯ เอาจริง แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ เพิ่มประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาและปราบปรามข่าวปลอม (Fake News) ครอบคลุมมิติสังคม

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เผยว่า การประชุมคณะกรรมการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ ครั้งที่ 4/2564 พิจารณาการแต่งตั้ง “คณะทำงานเฉพาะกิจจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหา การเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์” ครอบคลุมด้านการปกครอง ภาษี และสังคม

คณะทำงานชุดนี้มีหน้าที่ ดังนี้ 

  • จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรการทางปกครอง มาตรการทางภาษีและมาตรการสังคม มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปราม
  • แก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์
  • สนับสนุนการทำงานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
  • ประสานกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประจำแต่ละกระทรวงอย่างใกล้ชิด

สำหรับสถิติการดำเนินงานระงับข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ไม่เหมาะสมในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564 โดยจากการที่ดีอีเอสยื่นคำร้องและแจ้งความดำเนินคดี มีคำสั่งศาลให้ระงับแล้ว 8 คำสั่ง รวม 94 ยูอาร์แอล อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล 8 คำร้อง รวม 145 ยูอาร์แอล และมีการแจ้งความดำเนินคดีผู้กระทำความผิดนำเข้าข้อมูลไม่เหมาะสม รวม 54 ยูอาร์แอล/บัญชีรายชื่อ

ส่วนผลการดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามในช่วงเดียวกัน ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) หรือ PCT และกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) ตรวจสอบการกระทำความผิด และดำเนินคดีที่เกี่ยวกับการเสนอข่าวอันไม่เป็นความจริงตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มีจำนวนทั้งสิ้น 35 ยูอาร์แอล

แท็กที่เกี่ยวข้อง