เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา40 เช็กเงื่อนไขก่อนชวดสิทธิ์ ที่นี่

29 ก.ค. 2564 เวลา 3:05 น. 62.5k

เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือสีแดงเข้ม 13 จังหวัด อัพเดทอีกรอบ เช็กเงื่อนไข คุณสมบัติ ผู้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท มีอะไรไรบ้าง

อัพเดทอีกรอบ เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา40 กรณีที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบมาตรการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน"ประกันสังคม" รวมทั้งอาชีพอิสระ(สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40)ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด 

กลุ่มประกอบอาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์ ถ้ายังไม่เป็นผู้ประกันตนมาตราใดๆ สามารถยื่นเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อรับเงินเยียวยาจากมาตรการเยีวยาโควิดจำนวน 5,000 บาท 1 เดือน  

เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา40 เช็กเงื่อนไขก่อนชวดสิทธิ์ ที่นี่

ประกันสังคมมาตรา40 คือ ประกันสังคมที่ให้ความคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร ผู้ค้า ผู้มีอาชีพอิสระ หรือ ฟรีแลนซ์

คุณสมบัติผู้สมัครประกันสังคมมาตรา40 

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)
 • ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00)
 • ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัคร

หลักฐานการสมัคร

ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว

สำหรับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ปัจจุบันมี 3 ทางเลือก คือ 

 • ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท/เดือน 
 • ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท/เดือน 
 • ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท/เดือน

ช่องทางการสมัครประกันสังคมมาตรา40  

 • เว็บไซต์ www.sso.go.th
 • เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • Big C ซุปเปอร์เซ็นเตอร์

เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา40 เช็กเงื่อนไขก่อนชวดสิทธิ์ ที่นี่

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือสีแดงเข้ม 13 จังหวัด มีดังนี้

 • กรุงเทพมหานคร
 • นนทบุรี 
 • ปทุมธานี 
 • นครปฐม 
 • สมุทรสาคร 
 • สมุทรปราการ
 • ฉะเชิงเทรา
 • ชลบุรี
 • อยุธยา
 • นราธิวาส
 • ปัตตานี
 • ยะลา
 • สงขลา

แท็กที่เกี่ยวข้อง