ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม มาตรา 40 ใช้บัตรประชาชนคลิก www.sso.go.th รู้ทันที

27 ก.ค. 2564 เวลา 11:07 น.642.3k

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 ผู้ประกันตนสามารถใช้เลขบัตรจำตัวประชาชน 13 หลักที่อยู่หน้าบัตร เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขคลิกบนเว็บไซต์ www.sso.go.th ทราบสิทธิประโยชน์แบบม้วนเดียวจบ

ผู้ประกันตนที่สมัครเป็นสมาชิกของสำนักงานประกันสังคมโดยเฉพาะผู้ประกันสังคมมาตรา 40 สามารถตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆ เพียงใช้เลขบัตรประชาชนเพียงใบเดียวกรอกเลขหน้าบัตร 13 หลักทราบผลทันทีได้รับสิทธิประกันสังคมจากสำนักงานประกันสังคมอย่างไรบ้าง

 

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 มีดังนี้

1.ผู้ประกันตนเข้าไปที่เว็บไซต์www.sso.go.th

2. กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก ในกรณีที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วสามารถกรอกเลขที่บัตรประชาชนสามารถใช้งานได้ทันที่

3. ตรวจสอบข้อมูลสิทธิประกันสังคม ของผู้ประกันตน

รายละเอียดที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดไว้มีดังนี้

 • ข้อมูลการส่งเงินสมทบ
 • ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล
 • ประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล
 • การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน
 • การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ
 • ขอเบิกสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร
 • ขอเบิกสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร
 • ขอเบิกสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน
 • ขอเบิกสิทธิประโนชน์กรณีชราภาพ
 • เลือกบัญชีธนาคารเพื่อรับเงิน
 • ประวัติการทำรายการ

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม มาตรา 40 ใช้บัตรประชาชนคลิก www.sso.go.th รู้ทันที

ความคืบหน้าล่าสุดในวันนี้ 27 ก.ค.  นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ อนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจำนวน  15,027.686 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1,522.99 ล้านบาท จากเดิม 13,504.696 ล้านบาท โดยเพิ่มจากเดิม 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัด ซึ่งพื้นที่ 3 จังหวัดที่เพิ่มขึ้น ได้แก่  ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา พร้อมมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมเร่งประมาณการจำนวนนายจ้างและผู้ประกันนมาตรา 33 กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะขี้นทะเบียนประกันสังคมรายใหม่ด้วย

 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่า กรอบวงเงิน 15,027.686 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินช่วยเหลือให้แก่นายจ้างในระบบประกันสังคมใน 9 ประเภทกิจการ ใน 13 จังหวัดกลุ่มเป้าหมาย 7,238.631 ล้านบาท และเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 สัญชาติไทยที่เป็นลูกจ้างในกิจการของนายจ้างตามคุณสมบัติ จำนวน 7,789.055 ล้านบาท ซึ่งทั้งนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา ยังจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้.

 

ที่มา:สำนักงานประกันสังคม

แท็กที่เกี่ยวข้อง