ข่าวดีนักศึกษา ม.มหิดลแจ้งลดค่าเทอมป.ตรี 50% พร้อมยืดเวลาชะลอจ่ายได้

29 ก.ค. 2564 | 02:56 น.

ม. มหิดล แจ้งมาตรการเยียวยานิสิตนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2564 ตามมติเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีฯ ที่ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาสูงสุด 50% ป.ตรีที่ยังไม่ชำระ สามารถชะลอจ่าย ไม่มีค่าปรับ ใครจ่ายแล้วรอรับคืนเงินส่วนที่เกินมา   

เพจเฟซบุ๊ก กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โพสต์ข้อความวานนี้ (28 ก.ค.) ประกาศแจ้ง มาตรการเยียวยานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ของเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดี 3 ทปอ. ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตนักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส-19

 

เพจระบุว่า สถาบันอุดมศึกษา ได้ร่วมใจกันลดค่าเล่าเรียนและลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นแบบขั้นบันได สูงสุดร้อยละ 50 โดยสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนร้อยละ 20 และภาครัฐสนับสนุนจาก พ.ร.ก.เงินกู้ร้อยละ 30

 

ส่วนรูปแบบการคืนเงินค่าเล่าเรียน หรือการลดค่าเล่าเรียนนั้น ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินเยียวยาจากภาครัฐ

 

สำหรับ การลดค่าเล่าเรียนแบบขั้นบันได นั้น

  • หากไม่เกิน 50,000 บาท ได้ลด 50%
  • กรณีส่วนเกินตั้งแต่ 50,001 บาท ถึง 100,000 บาท ลด 30%
  • และส่วนเกินตั้งแต่ 100,001 บาท ลด 10%

นอกจากนี้ ความช่วยเหลือเพิ่มเติม (ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันอุดมศึกษา) ยังประกอบด้วย

  • ทุนการศึกษาเต็มจำนวน
  • ลดค่าหอพัก
  • ขยายเวลาผ่อนชำระ
  • ให้ยืมอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ และอื่นๆ

ทั้งนี้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ม.มหิดล ที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 2564 สามารถชะลอการชำระเงินออกไปก่อนได้ โดยไม่มีค่าปรับ เพื่อรอประกาศของทางมหาวิทยาลัย เรื่องการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมติ ครม.อย่างเป็นทางการ

 

ส่วนนักศึกษาที่ชำระเงินมาแล้วให้รอติดตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย เรื่องการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่ชำระเกินมา ต่อไป

 

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จะมีประกาศจากทางบัณฑิตวิทยาลัยตามมาในภายหลัง

ข่าวดีนักศึกษา ม.มหิดลแจ้งลดค่าเทอมป.ตรี 50% พร้อมยืดเวลาชะลอจ่ายได้