ด่วนอัปเดต MyMo เวอร์ชั่นล่าสุด 2.1.0 ก่อนพลาดสิทธิกู้ “สินเชื่ออิ่มใจ"

28 ก.ค. 2564 เวลา 19:02 น. 96.5k

ด่วนอัปเดต MyMo เวอร์ชั่นล่าสุด 2.1.0 ก่อนทำรายการกู้ “สินเชื่ออิ่มใจ” ด้วยตนเอง สามารถยื่นกู้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน ใครมีสิทธิตรวจสอบด่วน

 ธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของภาครัฐ หลัง ครม. มีมติให้ออกมาตากรเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบการแพร่เชื้อโควิด 19 โดยออกมาตการเยียวยาภายใต้ชื่อ สินเชื่อ “อิ่มใจ” ของ ธนาคารออมสิน

 

เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา กู้สูงสุดได้ไม่เกิน 100,000 บาท โดยไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

 

ปรากฏว่าหลังจากเปิดให้ลงทะเบียน ธนาคารออมสิน ได้เปิดให้ผู้ผ่านหลักเกณฑ์ สินเชื่ออิ่มใจธนาคารออมสิน สามารถยื่นขอกู้ที่ แอป MyMo   ปัจจุบันพบว่ามีผู้ลงทะเบียนและส่งข้อมูลกิจการร้านอาหารของตนเองให้ ธนาคารตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตันแล้ว เป็นจำนวนกว่า 25,000 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ค. 64)

 

 

 

ด่วนอัปเดต MyMo เวอร์ชั่นล่าสุด 2.1.0 ก่อนพลาดสิทธิกู้ “สินเชื่ออิ่มใจ"

 

 

ด่วนอัปเดต MyMo เวอร์ชั่นล่าสุด 2.1.0 ก่อนพลาดสิทธิกู้ “สินเชื่ออิ่มใจ"

 

สำหรับผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ iOS ที่ใช้มือถือ ไอโฟน

 

ล่าสุด ธนาคารออมสิน แจ้งว่า  อยู่ระหว่างปรับปรุงเมนูสินเชื่ออิ่มใจบนระบบปฏิบัติการ iOS สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว ธนาคารจะยังคงรักษาสิทธิให้ท่านและจะเปิดเมนูให้สมัครเร็ว ๆ นี้

 • วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

 • วงเงินสินเชื่อต่อราย

ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

 • กลุ่มเป้าหมาย

เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มิใช่หาบเร่ แผงลอย เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า/ ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์/ ภัตตาคาร/ ร้านอาหาร Stand Alone เป็นต้น

  ด่วนอัปเดต MyMo เวอร์ชั่นล่าสุด 2.1.0 ก่อนพลาดสิทธิกู้ “สินเชื่ออิ่มใจ"

 

 

 

 

 

ด่วนอัปเดต MyMo เวอร์ชั่นล่าสุด 2.1.0 ก่อนพลาดสิทธิกู้ “สินเชื่ออิ่มใจ"

 • วงเงินสินเชื่อต่อราย

ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

 

 

ด่วนอัปเดต MyMo เวอร์ชั่นล่าสุด 2.1.0 ก่อนพลาดสิทธิกู้ “สินเชื่ออิ่มใจ"

 • กลุ่มเป้าหมาย

เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มิใช่หาบเร่ แผงลอย เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า/ ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์/ ภัตตาคาร/ ร้านอาหาร Stand Alone เป็นต้น

 

ด่วนอัปเดต MyMo เวอร์ชั่นล่าสุด 2.1.0 ก่อนพลาดสิทธิกู้ “สินเชื่ออิ่มใจ"

 • ระยะเวลาการกู้ยืม

- ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

- ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย เมื่อรวมระยะเวลาปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแล้วไม่เกิน 5 ปี

 • อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)

 • หลักประกัน

ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

 • ช่องทางการลงทะเบียนและเอกสารที่ใช้ประกอบการกู้สินเชื่อ

- ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th

ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

- แนบรูปถ่ายสถานประกอบการของตนเอง

- แนบรูปถ่ายใบเสร็จ/ สัญญาเช่า/ ใบทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นใดเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการประกอบ กิจการและการเป็นเจ้าของ

- ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นได้ที่ เว็บไซต์ธนาคารออมสินหลังจากลงทะเบียนแล้วภายใน 5 วันทำการ

- คุณสมบัติผ่านเกณฑ์เบื้องต้น ยื่นขอกู้ได้ที่ MyMo Application

เข้าสู่เมนู "สินเชื่ออิ่มใจ" ดังนี้

 • เข้าสู่เมนู "สินเชื่ออิ่มใจ" วิธีที่ 1  

 

ด่วนอัปเดต MyMo เวอร์ชั่นล่าสุด 2.1.0 ก่อนพลาดสิทธิกู้ “สินเชื่ออิ่มใจ"

 • เข้าสู่เมนู "สินเชื่ออิ่มใจ" วิธีที่ 2 

 

ด่วนอัปเดต MyMo เวอร์ชั่นล่าสุด 2.1.0 ก่อนพลาดสิทธิกู้ “สินเชื่ออิ่มใจ"

 • กดปุ่มสมัคร 

ด่วนอัปเดต MyMo เวอร์ชั่นล่าสุด 2.1.0 ก่อนพลาดสิทธิกู้ “สินเชื่ออิ่มใจ"

 

 • กรอกเลขบัตรประชาชน 

 

ด่วนอัปเดต MyMo เวอร์ชั่นล่าสุด 2.1.0 ก่อนพลาดสิทธิกู้ “สินเชื่ออิ่มใจ"

 • ตรวจสอบข้อมูลกดยืนยัน 

 

ด่วนอัปเดต MyMo เวอร์ชั่นล่าสุด 2.1.0 ก่อนพลาดสิทธิกู้ “สินเชื่ออิ่มใจ"

 • เลือกวงเงินสินเชื่อและสิ่งที่ต้องการขอ 

ด่วนอัปเดต MyMo เวอร์ชั่นล่าสุด 2.1.0 ก่อนพลาดสิทธิกู้ “สินเชื่ออิ่มใจ"

 • อ่านรายละเอียดสินเชื่อและกดถัดไป 

 

ด่วนอัปเดต MyMo เวอร์ชั่นล่าสุด 2.1.0 ก่อนพลาดสิทธิกู้ “สินเชื่ออิ่มใจ"

 • อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขกดยืนยัน 

 

ด่วนอัปเดต MyMo เวอร์ชั่นล่าสุด 2.1.0 ก่อนพลาดสิทธิกู้ “สินเชื่ออิ่มใจ"

 • อ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแล้วกดยืนยันเงื่อนไข 

 

ด่วนอัปเดต MyMo เวอร์ชั่นล่าสุด 2.1.0 ก่อนพลาดสิทธิกู้ “สินเชื่ออิ่มใจ"

 • กดยอมรับ 

 

ด่วนอัปเดต MyMo เวอร์ชั่นล่าสุด 2.1.0 ก่อนพลาดสิทธิกู้ “สินเชื่ออิ่มใจ"

 • กดถัดไปเพื่อรับรหัส OTP  

 

ด่วนอัปเดต MyMo เวอร์ชั่นล่าสุด 2.1.0 ก่อนพลาดสิทธิกู้ “สินเชื่ออิ่มใจ"

 • กรอกรหัส OTP หลังได้ SMS 

ด่วนอัปเดต MyMo เวอร์ชั่นล่าสุด 2.1.0 ก่อนพลาดสิทธิกู้ “สินเชื่ออิ่มใจ"

 

 • กดยืนยัน 

ด่วนอัปเดต MyMo เวอร์ชั่นล่าสุด 2.1.0 ก่อนพลาดสิทธิกู้ “สินเชื่ออิ่มใจ"

 

 • สถานะอยู่ระหว่างพิจารณา 

 

ด่วนอัปเดต MyMo เวอร์ชั่นล่าสุด 2.1.0 ก่อนพลาดสิทธิกู้ “สินเชื่ออิ่มใจ"

 

ขั้นตอนทำสัญญาหลังจากได้รับอนุมัติ "สินเชื่ออิ่มใจ" ผ่านแอปฯ MyMo

ด่วนอัปเดต MyMo เวอร์ชั่นล่าสุด 2.1.0 ก่อนพลาดสิทธิกู้ “สินเชื่ออิ่มใจ"

 

มีด้วยกัน 7 ขั้นตอนดังนี้ 

 

ขั้นตอนที่ 1 กดถัดไป

ด่วนอัปเดต MyMo เวอร์ชั่นล่าสุด 2.1.0 ก่อนพลาดสิทธิกู้ “สินเชื่ออิ่มใจ"

 

ขั้นตอนที่ 2 กดรายละเอียดสินเชื่อ

 

ด่วนอัปเดต MyMo เวอร์ชั่นล่าสุด 2.1.0 ก่อนพลาดสิทธิกู้ “สินเชื่ออิ่มใจ"

 

ขั้นตอนที่ 3  อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กดเครื่องหมายถูก

ด่วนอัปเดต MyMo เวอร์ชั่นล่าสุด 2.1.0 ก่อนพลาดสิทธิกู้ “สินเชื่ออิ่มใจ"

 

ขั้นตอนที่ 4 กรอกรหัสผ่าน MyMo เพื่อยืนยันสัญญาเงินกู้แล้วกด "ถัดไป"

 

ด่วนอัปเดต MyMo เวอร์ชั่นล่าสุด 2.1.0 ก่อนพลาดสิทธิกู้ “สินเชื่ออิ่มใจ"

 

ขั้นตอนที่ 5 กดถัดไปเพื่อรับรหัส "OTP"

ด่วนอัปเดต MyMo เวอร์ชั่นล่าสุด 2.1.0 ก่อนพลาดสิทธิกู้ “สินเชื่ออิ่มใจ"

ขั้นตอนที่ 6 กด "OTP" แล้วกด "ถัดไป"

ด่วนอัปเดต MyMo เวอร์ชั่นล่าสุด 2.1.0 ก่อนพลาดสิทธิกู้ “สินเชื่ออิ่มใจ"

 

ขั้นตอนที่ 7 เป็นขั้นตอนสุดท้ายกด "เสร็จสิ้น"

ด่วนอัปเดต MyMo เวอร์ชั่นล่าสุด 2.1.0 ก่อนพลาดสิทธิกู้ “สินเชื่ออิ่มใจ"

 

 

 

หมายเหตุ : เงื่อนไขการพิจารณาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

อัปเดตเวอร์ชันล่าสุด 2.1.0 ก่อนทำรายการ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารออมสิน

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง