ครม.เคาะงบ 1.3 หมื่นล้านให้สปสช.ดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มเป้าหมาย 3.5 ล้านราย

27 ก.ค. 2564 เวลา 23:15 น.233

ครม. อนุมัติกรอบวงเงิน 13,026 ล้านบาท ให้ สปสช. ดูแลผู้ป่วยโควิดและเยียวยาผู้เสียหายจากวัคซีน สำหรับประชาชนทุกสิทธิ ระหว่างเดือนส.ค. - ก.ย. 64 กลุ่มเป้าหมาย 3.5 ล้านราย

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติกรอบวงเงิน 13,026.12 ล้านบาท ให้ สปสช. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยบริการ สถานพยาบาลที่ให้บริการสาธารณสุขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับประชาชนทุกสิทธิ ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564   สำหรับกลุ่มเป้าหมายจำนวน 3,508,060 ราย ประกอบด้วย

 

1) กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจคัดกรองไวรัสโควิด-19 จำนวน 3,392,800 ราย 

2) ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ได้รับบริการสาธารณสุข จำนวน 114,500 ราย และ

3) ผู้ได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด-19  จำนวน 760 ราย

 

ทั้งนี้ โครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของ สปสช. จะเป็นการช่วยลดงบประมาณด้านการรักษาพยาบาลในภาพรวม เนื่องจากเป็นโครงการลงทุนให้เกิดการบริการตรวจคัดกรองหรือป้องกันไม่ให้เกิดการติดโรค ซึ่งมีต้นทุนค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการรักษาเมื่อป่วยแล้ว ทั้งยังเป็นหลักประกันทางสังคมด้านสุขภาพสำหรับประชาชนไทยที่ได้รับผลกระ ทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย

 

ที่มา : ไทยคู่ฟ้า
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง