ข่าวโควิดวันนี้ เปิดรายละเอียดผู้เสียชีวิต 118 ราย เป็นหญิงตั้งครรภ์ 1 ราย

27 ก.ค. 2564 เวลา 5:52 น. 34

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,150 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 118 ราย รายละเอียดผู้เสียชีวิต อยู่ในกรุงเทพฯ 60 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว เป็นความดันโลหิตสูงและเบาหวานมากที่สุด อายุน้อยสุด 25 ปี พบเป็นหญิงตั้งครรภ์เสียชีวิต 1 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 ว่า มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นรวม 14,150 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 10,407 ราย ค้นหาเชิงรุกในชุมชน 3,459 ราย จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 245 ราย มาจากต่างประเทศ 39 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ เปิดรายละเอียดผู้เสียชีวิต 118 ราย เป็นหญิงตั้งครรภ์ 1 ราย  สำหรับผู้ป่วยยืนยันสะสม(ตั้งแต่ปี 63) ล่าสุดอยู่ที่ 526,828 ราย รักษาหายเพิ่ม 9,168 ราย ผู้ป่วยรักษาหายแล้ว(ตั้งแต่ปี 63)รวม 350,643 ราย  ผู้ป่วยรักษาอยู่ 171,921 ราย อาการหนัก 4,284 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 954 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 118 ราย  ผู้เสียชีวิต(ตั้งแต่ปี 63)สะสม 4,264 ราย
 

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 จำนวน 118 ราย แยกเป็น เป็นชาย 64 ราย หญิง 54 ราย ค่ากลางอายุ 64 ปี(25-96 ปี) อยู่ในกรุงเทพฯ 60 ราย  

โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค 

 • ความดันโลหิตสูง (56)
 • เบาหวาน (36) 
 • ไขมันในเลือดสูง (25)
 • โรคไต (17) โรคอ้วน (8) 
 • หลอดเลือดสมอง (3)
 • โรคหัวใจ (4) โรคปอด (3)
 • ติดเตียง (5)
 • ตั้งครรภ์ (1)
 • ปฏิเสธโรคประจำตัว (15)

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรควิด-19

 • คนในครอบครัว 23 ราย 
 • คนอื่นๆ 24 ราย (ร่วมงาน เพื่อน ลูกค้า)
 • อาศัย/ไปในพื้นที่ระบาด 44 ราย
 • ไปที่แออัด 12 ราย (ตลาด คลินิก เรือนจำ โรงงาน)
 • อาชีพเสี่ยง 7 ราย (ค้าขาย ขับรถสาธารณะ พยาบาล)
 • ระบุได้ไม่ชัดเจน 8 ราย

ค่ากลางระยะเวลา(วันที่ทราบผลติดเชื้อ-เสียชีวิต) 7 วัน(นานสุด 31 วัน)

 • เสียชีวิตที่บ้าน 1 ราย และที่ ER 1 ราย
 • พบติดเชื้อหลังเสียชีวิต 1 ราย
 • เสียชีวิตใน LQ 1 ราย และระหว่างกักตัว 1 ราย

แท็กที่เกี่ยวข้อง