ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิด 60 รายชื่อหน่วยงานได้รับจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม

27 ก.ค. 2564 เวลา 2:55 น.747

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก วัคซีนซิโนฟาร์ม ให้หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3 จำนวน 60 หน่วยงาน ประชากรที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้ จำนวน 145,772 คน

วันที่ 27 ก.ค.64 เพจเฟซบุ๊ก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Royal Academy โพสต์ข้อความว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มให้หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยื่นความประสงค์มาในระบบขอรับการจัดสรรวัคซีนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และส่งเอกสารรับรองพร้อมแบบฟอร์มแผนการกระจายวัคซีนครบถ้วนแล้ว เป็นครั้งที่ 3 จำนวน 30 หน่วยงาน ประชากรที่ได้รับจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มในครั้งนี้ จำนวน 145,772 คน โดยจัดสรรให้ตามลำดับความจำเป็นของกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มเปราะบางในท้องถิ่น ดังนี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิด 60 รายชื่อหน่วยงานได้รับจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม

 • กลุ่มองค์กรการศึกษา
 • กลุ่มองค์กรการกุศล
 • กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
 • กลุ่มผู้พิการ
 • กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด
 • ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยติดเตียง
 • พระ/นักบวช

สำหรับกลุ่มธุรกิจอื่นๆ จะได้รับการจัดสรรตามความจำเป็นในลำดับต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

ตรวจสอบรายชื่อหน่วยงาน/อปท.ได้ที่ https://www.cra.ac.th/.../news.../view/sinopharm_Local3

ขั้นตอนการดำเนินการหลังจากได้รับการจัดสรร

1.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะส่งอีเมลไปยัง “ผู้บริหารสูงสุด” ของหน่วยงานที่ลงทะเบียนไว้ (โปรดตรวจสอบใน Junk mail ด้วย) ซึ่งท่านเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่จะได้รับอีเมลเพื่อรับทราบ จำนวนที่ได้รับการจัดสรร ยอดการโอนเงิน พร้อม Username และ Password ของท่านและผู้ประสานงาน สำหรับล็อคอินเข้าใช้งานระบบองค์กรท่าน(ผู้บริหารสูงสุดเท่านั้นที่จะเป็นผู้ลงนามสัญญาข้อตกลงได้ผ่าน Username และ Password ส่วนตัวท่านผู้บริหาร) ทางเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th เพื่อรับทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรและยอดการโอนเงิน โปรดโอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน (รวมจำนวนที่บริจาค) ภายในวันที่ 3 สิงหาคม เวลา 16.00 น. หากไม่โอนเงินตามเงื่อนไข ราชวิทยาลัยฯ จะนำจำนวนวัคซีนนั้นไปจัดสรรให้องค์กรอื่นต่อไป

2.หน่วยงานประสานกับโรงพยาบาลในท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนัดหมายวันการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อทางราชวิทยาลัยฯ จะจัดส่งวัคซีนไปยังโรงพยาบาลที่ท่านเลือกตามจำนวนโควต้าที่ได้รับการจัดสรรก่อนวันรับการฉีดอย่างน้อย 2 วันล่วงหน้า โดยท่านและโรงพยาบาลสามารถนัดวันฉีดวัคซีน เริ่มได้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

(ตรวจสอบโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดท่านได้ทาง https://www.chulabhornhospital.com/page.php?name=1529 )

3.หน่วยงานองค์กรเตรียมรายชื่อประชาชนที่จะเข้ารับวัคซีนตามกลุ่มที่ได้รับการจัดสรร เพื่ออัพโหลดเข้าระบบของทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งท่านต้องทำการโหลดให้แล้วเสร็จล่วงหน้าก่อนวันนัดฉีดอย่างน้อย 2 วัน (โดยท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนรายชื่อหรือแก้จำนวนในระบบในช่วงเวลา 2 วันก่อน และ 2 วันหลังวันที่รับการฉีดวัคซีน) กลุ่มที่ได้รับการจัดสรรในลำดับแรก ได้แก่

 • กลุ่มองค์กรการศึกษา
 • กลุ่มองค์กรการกุศล
 • กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
 • กลุ่มผู้พิการ
 • กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด
 • ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยติดเตียง
 • พระ /นักบวช

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง