ข่าวโควิดสมุทรสาครวันนี้ พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 1,094 ราย เสียชีวิต 1

27 ก.ค. 2564 เวลา 1:45 น.13

โควิดสมุทรสาครวันนี้ พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเพิ่มต่อเนื่อง 1,094 ราย เสียชีวิต 1 ราย จากการตรวจค้นหาเชิงรุก 326 ราย ในโรงพยาบาล 766 ราย ขณะที่รพ.สนามทั้ง 7 แห่ง มีอัตราการครองเตียงสูงกว่า 90% คงเหลือเตียงว่าง 254 เตียง จากทั้งหมด  2,780 เตียง

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในจังหวัดสมุทรสาครยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่นับพันราย โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.สมุทรสาคร) เปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ณ เวลา 24.00 น.วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ระบุ พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่ม 1,094 ราย ผู้ติดเชื้อสะสมรวม 43,703 ราย

สำหรับรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ แบ่งออกเป็น จากการค้นหาเชิงรุก 326 ราย Bubble & Sealed โรงงาน/เรือนจำ จำนวน 2 ราย ในโรงพยาบาล 766 ราย น่าเศร้าวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมรวม 102 ราย

นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อได้มีมติมอบชุดตรวจโควิด ATK (Antigen Test Kit) จำนวน 20,000 ชุดให้กับรพ.สต. 54 แห่ง เพื่อใช้ตรวจประชาชนผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในแต่ละตำบลที่ รพ.สต.รับผิดชอบ

เมื่อผลตรวจผลออกมาว่า ติดเชื้อโควิด-19 ให้ส่งตัวผู้ป่วยติดเชื้อเข้าสู่ระบบ CI ศูนย์พักคอยของแต่ละตำบลหรือเข้าระบบ HI เพื่อแยกตัวผู้ติดเชื้อออกจากครอบครัวกับชุมชนและทำการดูแลรักษาตามอาการต่อไป

ขณะที่มีรายงานสถานการณ์โรงพยาบาลสนามในจังหวัดสมุทรสาคร 7 แห่ง มีอัตราการครองเตียงสูงถึง 90.90 % คงเหลือเตียงว่าง 254 เตียง จากทั้งหมด  2,780 เตียง

ส่วนของศูนย์พักคอยคนสาคร ที่ดำเนินการจัดตั้งขึ้นทั้ง 3 อำเภอ รวม 35 แห่ง จำนวน 4,192 เตียง เปิดดำเนินการแล้ว 30 แห่ง มีเตียงพร้อมใช้งาน 3,742 เตียง มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าใช้งาน 1,719 เตียง

ข่าวโควิดสมุทรสาครวันนี้ พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 1,094 ราย เสียชีวิต 1

ข่าวโควิดสมุทรสาครวันนี้ พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 1,094 ราย เสียชีวิต 1

แท็กที่เกี่ยวข้อง