ลงทะเบียนเยียวยา มาตรา 40 ประกันสังคม ด่วน ก่อนชวดสิทธิรับเงิน 5 พันบาท

25 ก.ค. 2564 เวลา 3:00 น. 152.6k

ลงทะเบียนเยียวยามาตรา 40 ประกันสังคม ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่เข้าเงื่อนไขรับเงิน 5,000 บาท ที่ยังไม่ได้เป็นผู้ประกันตน รีบสมัครรับสิทธิด่วนภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 นี้เท่านั้น

เหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งสัปดาห์ ในการสมัครลงทะเบียนประกันสังคม มาตรา 40 เพื่อรับเงินเยียว 5,000 บาท ของผู้ประกอบอาชีพอิสระ กรณีคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 13 ก.ค.64 และ 20 ก.ค.64 เห็นชอบมาตรการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน"ประกันสังคม" ม.33 ม.39 และ ม.40  รวมทั้งผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์(สมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564) ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม

ลงทะเบียนเยียวยา มาตรา 40 ประกันสังคม ด่วน ก่อนชวดสิทธิรับเงิน 5 พันบาท

คุณสมบัติผู้สมัครประกันสังคม ม.40

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
 • แรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ  (ม.39)
 • ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย000)
 • ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม เลือกได้ 3 ทางเลือก

ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาทต่อเดือน

ทางเลือกที่  2 จ่าย 100 บาทต่อเดือน

ทางเลือกที่  3 จ่าย 300 บาทต่อเดือน

ช่องทางสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40 

 • เว็บไซต์ www.sso.go.th
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • Big C ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
 • เซเว่น-อีเลฟเว่น
 • หลักฐานการสมัคร 
 • ใช้บัตรประชาชน เพียงใบเดียวเท่านั้น

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

พื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม มีดังนี้

 • กรุงเทพมหานคร
 • นครปฐม
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • สมุทรปราการ
 •  สมุทรสาคร
 • นราธิวาส
 • ปัตตานี
 • ยะลา
 • สงขลา
 • อยุธยา
 • ชลบุรี
 • ฉะเชิงเทรา

แท็กที่เกี่ยวข้อง