สำนักงานประกันสังคม เช็ควิธีลงทะเบียนมาตรา40 รับเงินเยียวยาล่าสุด5,000

22 ก.ค. 2564 เวลา 17:25 น.78.3k

สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนอาชีพอิสระและแรงงานอกระบบ ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวด ลงทะเบียนมาตรา 40 www.sso.go.th ตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขด่วน

ถ้าจำกันได้มติคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เมื่อวานนี้ (20 ก.ค.) ล็อกดาวน์พื้นที่สีแดงเข้มอีก 3 จังหวัด คือ ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา และ ฉะเชิงเทรา  เป็นผลให้มาตรการเยียวยาผู้ประกันตน ในพื้นที่สีแดงเข้มจำนวน 13 จังหวัด โดยประกันสังคมเยียวยา เป็นระยะเวลา 1  เดือน

 

พื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัดมีดังนี้

 • กรุงเทพมหานคร
 • นครปฐม
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • สมุทรปราการ
 •  สมุทรสาคร
 • นราธิวาส
 • ปัตตานี
 • ยะลา
 • สงขลา
 • อยุธยา
 • ชลบุรี
 • ฉะเชิงเทรา

 

9 หมวดประเภทกิจการ ดังนี้

1.ก่อสร้าง

2.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

3.ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ

4.กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ

 5.ขายส่งขายปลีกและซ่อมยานยนต์

6.ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

7.กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนกิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์

8.กิจกรรมทางวิชาการ

9.ข้อมูลข่าวสารและสื่อสาร

ลูกจ้าง

- ม. 33 รับเงิน 50% ของรายได้ (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท) รัฐจ่ายสมทบอีก 2,500 บาทต่อคน รวมเป็น 10,000 บาทต่อคน

- ม. 39 , 40 รับเงิน 5,000 บาทต่อคน

- อาชีพอิสระ (freelance) ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายใน ก.ค. นี้ รับเงิน 5,000 บาท

 

นายจ้าง

- นายจ้าง ม.33 รับเงิน 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน สูงสุดไม่เกิน 200 คน

- ผู้ประกอบการที่ไม่ได้เข้าประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม.33 ภายในเดือน ก.ค. นี้ รับเงิน 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน สูงสุดไม่เกิน 200 คน

- ผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้าง และไม่ได้เข้าประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

 

ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม เปิดให้กลุ่มอาชีพอิสระ และ กลุ่มแรงงานนอกประกันสังคม สามารถลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 รับเงินเยียวยาสูงสุด 5000 บาท สามารถสมัครได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ 

 

เงื่อนไขรับสมัคร

 • อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
 • สมัครได้ที่ เซเว่น,เคาน์เตอร์เซอร์วิส,บิ๊กซี,ธกส
 • เว็บไซต์ www.sso.go.th เครือข่ายประกันสังคม
 • หรือ สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สัญชาติไทย

- เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ

-ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท

- ผู้ถือบัตรประชาชนคนไม่มีสัญชาติไทย

ขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้น 00)

- ผู้พิการที่สามารถรับรู้สิทธิสมัครได้

 

ทางเลือกที่ 1

 • จ่าย70 บาท/เดือน

 

ทางเลือกที่ 2

 • จ่าย 100 บาท/เดือน

 

ทางเลือกที่ 3

 • จ่าย300 บาท/เดือน

 

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

 • กรณีเจ็บป่วย ทดแทน กรณีทุพพลภาพ ได้รับเงิน
 • ขาดรายได้รับเงินสูงสุด 300 บาท/วัน
 • กรณีเจ็บป่วย ทดแทนขาดรายได้รับเงินสูงสุด 300 บาท/วัน
 • กรณีทุพพลภาพ ได้รับเงิน 500-1,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 15ปี และ ตลอดชีวิต
 • กรณีเงินสงเคราะห์บุตร ได้รับเดือนละ 200 บาท (เฉพาะทางเลือก 3 )
 • กรณีเสียชีวิต จะได้รับเงินค่าจัดการศพ 25,000 บาท และ 50,000 บาท
 • กรณีเงินบำเหน็จชราภาพ หรือ เงินออมสะสม 50 บาท หรือ เงินออมสะสม 50 บาท และ 150 บาท/เดือน (ทางเลือกที่ 2 และ 3)

หลักฐานการสมัคร

 • ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้น.

 

สำนักงานประกันสังคม เช็ควิธีลงทะเบียนมาตรา40 รับเงินเยียวยาล่าสุด5,000

 

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม

แท็กที่เกี่ยวข้อง