โควิดวันนี้ เปิดรายละเอียดผู้เสียชีวิต 108 ราย พบอายุน้อยสุด 25 ปี

21 กรกฎาคม 2564

โควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,002 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 108 ราย รายละเอียดผู้เสียชีวิต อยู่ในกรุงเทพฯ 40 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว พบเป็นความดันโลหิตสูงและเบาหวานมากที่สุด อายุน้อยสุด 24 ปี

โควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้(21 ก.ค.64)ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,002 ราย ประกอบด้วย

 • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 9,012 ราย
 • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 2,910 ราย และจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,049 ราย
 • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 31 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 108 ราย

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงล่าสุดอยู่ที่ 439,477ราย โดยมีผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 304,456 ราย เพิ่มขึ้น 8,248 ราย ยอดเสียชีวิตสะสมเพิ่มเป็น 3,610 ราย

โควิดวันนี้ เปิดรายละเอียดผู้เสียชีวิต 108 ราย พบอายุน้อยสุด 25 ปี

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 จำนวน 108 ราย แยกเป็น เป็นชาย 59 ราย หญิง 49 ราย ค่ากลางอายุ 66 ปี(25-96 ปี) อยู่ในกรุงเทพฯ 40 ราย  

โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค 

 • ความดันโลหิตสูง (54)
 • เบาหวาน (44) 
 • ไขมันในเลือดสูง (22)
 • โรคไต (12) โรคหัวใจ (9)
 • หลอดเลือดสมอง (4)
 • โรคอ้วน (5) โรคปอด (3) 
 • ติดเตียง (1)
 • ไม่มีโรคประจำตัว (14)

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรควิด-19

 • คนในครอบครัว 30 ราย 
 • คนอื่นๆ 24 ราย (ร่วมงาน พนักงาน ผู้ป่วยที่รพ. ผู้ดูแล)
 • อาศัย/ไปในพื้นที่ระบาด 46 ราย
 • ไปที่แออัดพลุกพล่าน 3 ราย (ตลาด รพ. พิธีทางศาสนา)
 • อาชีพเสี่ยง 4 ราย (ค้าขาย ตม. เก็บของเก่า)
 • ระบุได้ไม่ชัดเจน 5 ราย

ค่ากลางระยะเวลา(วันที่ทราบผลติดเชื้อ-เสียชีวิต) 10 วัน(นานสุด 61 วัน)

 • 33 ราย(31%) มากกว่า 14 วัน 
 • 33 ราย(31%) ตั้งแต่ 7-14 วัน
 • 42 ราย(38%) ตั้งแต่ 0-6 วัน