เบทาโกร เดินหน้าฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” พนักงานเสี่ยงสูง

17 ก.ค. 2564 เวลา 7:43 น.288

เบทาโกร เดินหน้าฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้พนักงานสายการผลิต การตลาดและกลุ่มเสี่ยงสูง พร้อมยกระดับมาตรการควบคุม ป้องกันโควิด-19 ขั้นสูงสุด

ดร.ถนอมวงศ์ แต้ไพสิฐพงษ์  ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารส่วนกลาง เครือเบทาโกร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและทุกภาคส่วน

 

รวมทั้งความต่อเนื่องในการส่งมอบอาหารคุณภาพปลอดภัยสู่ผู้บริโภค บริษัทได้ยกระดับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขั้นสูงสุดทุกสถานประกอบการครอบคลุมทุกมาตรการทั้งในด้านการเตรียมความพร้อมของสำนักงานและโรงงาน

เบทาโกร เดินหน้าฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” พนักงานเสี่ยงสูง

ด้านการดูแลพนักงาน คู่ค้า และชุมชน ที่ดำเนินการภายใต้มาตรฐานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของกรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด

 

พร้อมกับการเตรียมโรงพยาบาลสนาม สถานที่พักคอย (Community Isolation) เครื่องนอน อาหาร ของใช้ที่จำเป็น รวมถึงยาฟ้าทะลายโจรสำหรับพนักงานที่มีความเสี่ยงใช้รักษา เพื่อเตรียมพร้อมในทุกสถานการณ์

เบทาโกร เดินหน้าฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” พนักงานเสี่ยงสูง

บริษัทเร่งเดินหน้าสร้างความปลอดภัยให้พนักงาน โดยต้องการให้พนักงานได้เข้าถึงวัคซีนโควิด-19       อย่างรวดเร็วที่สุด โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างหนักในเขตภาคกลาง ประกอบกับวิสัยทัศน์ของเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ต้องการเพิ่มโอกาสให้ภาคเอกชนได้เข้าถึงวัคซีนตัวเลือกได้เร็วยิ่งขึ้น

เบทาโกร เดินหน้าฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” พนักงานเสี่ยงสูง

เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระภาครัฐ ทางบริษัทจึงได้ประสานงานกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อขอจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มโดยทันที ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนให้พนักงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 

 

เครือเบทาโกรขอยืนยันว่า บริษัทตระหนักถึงความสำคัญเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างมาก รวมถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารขั้นสูงสุด

เบทาโกร เดินหน้าฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” พนักงานเสี่ยงสูง

ขอให้เชื่อมั่นในมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของเครือเบทาโกร ที่ได้ยกระดับการควบคุมและพร้อมดำเนินการอย่างเต็มที่ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันและกลับสู่ภาวะปกติในเร็ววัน

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง