ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 12.56 ล้านโดส ทั่วโลกฉีดแล้ว 3,414 ล้านโดส

12 กรกฎาคม 2564

ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 12.56 ล้านโดส ฉีดเข็มแรกแล้ว 9.30 ล้านราย เข็มสอง 3.26 ล้านราย ด้าน 10 ชาติอาเซียนฉีดแล้ว 1112.72 ล้านโดส ขณะที่ทั่วโลกฉีดแล้ว 3,414 ล้านโดส

นับจากไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนการได้รับวัคซีนโควิดสะสม (28 ก.พ. - 11 ก.ค.64) รวม 12,569,213 โดส ใน 77 จังหวัด

  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 9,301,407 ราย(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 3,267,806 ราย(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)

ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.64(วันแรกของการฉีดวัคซีนโควิดเป็นวาระแห่งชาติ) รวม 8,468,692 โดส

  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 6,531,160 ราย
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 1,937,532 ราย

ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 12.56 ล้านโดส ทั่วโลกฉีดแล้ว 3,414 ล้านโดส ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ทั่วโลกฉีดแล้ว 3,414 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลก ณ วันที่ 12 ก.ค.64 ฉีดแล้ว 3,414 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 32 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 334 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 159 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว

ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 12.56 ล้านโดส ทั่วโลกฉีดแล้ว 3,414 ล้านโดส

10 ชาติอาเซียนฉีดแล้ว 112.72 ล้านโดส

ด้าน 10 ชาติอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 112.72 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (66.2% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 51.404 ล้านโดส

ที่มา : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)