svasdssvasds

สนามบินดอนเมือง เตรียมพื้นที่ตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่2,000เตียง

06 ก.ค. 2564 เวลา 3:56 น. 276

ทอท.ปรับพื้นที่สนามบินดอนเมือง เคลียร์พื้นที่อาคารคลังสินค้า 4 ปรับปรุงพื้นที่เป็นโรงพยาบาลสนาม (ชั่วคราว) แห่งใหม่รองรับผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง ได้ประมาณ 2,000 เตียง พร้อมเปิดให้บริการ12 กรกฏาคมนี้

จากสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผู้ป่วยที่รอรับการรักษาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม (ชั่วคราว) เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง

 

ล่าสุดนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วย พลตรี นายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และผู้บริหารท่าอากาศยานดอนเมือง ได้ลงพื้นที่สำรวจอาคารคลังสินค้า 4 ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม (ชั่วคราว) 

สนามบินดอนเมือง เตรียมพื้นที่ตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่2,000เตียง

อาคารคลังสินค้า 4 ทดม.สามารถปรับปรุงพื้นที่เป็นโรงพยาบาลสนาม (ชั่วคราว) ได้ประมาณ 2,000 เตียง สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง (สีเขียว) ซึ่งปัจจุบันเป็นอาคารที่ไม่ได้ใช้งาน ตัวอาคารเป็นพื้นที่โล่งมีหลังคา มีการถ่ายเทอากาศได้ดี  เป็นอาคารเดี่ยวที่อยู่ห่างจากอาคารผู้โดยสารหลัก (อาคาร1 และ2) ประมาณ 2.5 กม.

เมื่อปรับปรุงเป็นพื้นที่โรงพยาบาลสนาม (ชั่วคราว) จะมีการเพิ่มการรักษาความปลอดภัย และมีการกั้นพื้นที่โดยรอบ ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าในสถานที่ มีการกำหนดเส้นทางการเข้า-ออก

สนามบินดอนเมือง เตรียมพื้นที่ตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่2,000เตียง

 

ทั้งเส้นทางที่ปลอดเชื้อ และเส้นทางกรณีฉุกเฉิน รวมถึงระบบสุขาภิบาล เพิ่มมาตรการการบำบัดน้ำเสีย การระบายอากาศ การกำจัดสิ่งปฏิกูล

 

สนามบินดอนเมือง เตรียมพื้นที่ตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่2,000เตียง

โดยก่อนการเปิดใช้จะต้องได้รับการอนุมัติ ตรวจและรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกิจการท่าอากาศยานและชุมชนโดยรอบ

ทอท.ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยมุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ และปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

 

ภายใต้แนวคิด การเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)

 

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคม ร่วมกับ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และรพ.มงกุฎวัฒนะ เตรียมเปิดพื้นที่อาคารคลังสินค้า 4 ท่าอากาศยานดอนเมือง จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาล

 

สำหรับอาคารคลังสินค้า 4 มีพื้นที่ประมาณ 16,000-18,000 ตารางเมตร รองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 2,000 เตียง


ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเคลียร์พื้นที่ ทำความสะอาดภายในอาคาร โดยอาคารหลังนี้ถูกปิดไม่ได้ใช้งานมาตั้งแต่ปี 2549 เมื่อทำความสะอาดแล้วเสร็จ จะต้องมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้า เดินระบบไฟ ระบบน้ำ ติดไฟส่องสว่างเพิ่มเติม

 

รวมทั้งทำแผงกั้น จัดเตรียมห้องน้ำเคลื่อนที่ และเตียงนอน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 12 ก.ค.นี้