วัคซีน "Sinovac" เป็นวุ้น "หมอยง" ระบุไม่ใช่เป็นการเสียทั้งล็อต

01 ก.ค. 2564 | 03:00 น.

หมอยงชี้แจงวิธีการเก็บรักษาวัคซีนกับกรณีที่เป็นวุ้น ระบุเสียเฉพาะชุดที่จัดเก็บนั้น ไม่ใช่เสียทั้งหมด ยันผู้ที่ฉีดล็อตเดียวกันสบายใจได้ แนะการเคลื่อนย้ายต้องไม่สัมผัสน้ำแข็งโดยตรง

รายงานข่าวระบุว่า ศ.นพ.ยง  ภู่วรวรรณ (หมอยง) หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสเฟซบุ๊ก (Yong Poovorawan) โดยมีข้อความว่า
    การเก็บรักษาวัคซีน วัคซีนที่เป็นวุ้น
    วัคซีนที่ใช้ ถ้าเป็นน้ำ หรือ  alum (ขาวขุ่น) จะต้องเก็บที่ 2-8  ๐C วัคซีนห้ามสัมผัสน้ำแข็งโดยตรงเด็ดขาด และถ้าเย็นจัด จะเป็นวุ้นและแข็งตัว จะเสียทันที 
    การนำพาวัคซีน หรือเคลื่อนย้ายต้องระวังไม่ให้วัคซีนสัมผัสน้ำแข็งโดยตรง เมื่อเย็นจัดถึงจุดเยือกแข็งที่  0 ๐C จะเป็นวุ้นขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนไวรัสตัอักเสบ เอ ไวรัสตับอักเสบ บี หรือไข้หวัดใหญ่ รวมทั้งวัคซีนโควิด-19 ชนิดเชื้อตาย จะเสียทันที โดยเสียเฉพาะในชุดที่จัดเก็บนั้น ไม่ใช่เสียทั้ง  Lot    

วัคซีนที่ใกล้จุดเยือกแข็งเป็นวุ้นหรือเป็นน้ำแข็ง จะถือว่าห้ามใช้ และเสียเฉพาะชุดนั้นเท่านั้น ชุดอื่น ที่ไม่ได้แช่แข็งถือว่ายังใช้ได้ ไม่เกี่ยวกัน 

หมอยง
    ดังนั้นบุคคลที่ฉีดใน  Lot เดียวกัน และไม่ได้ถูกแช่จนเป็นวุ้น หรือเป็นน้ำแข็ง ก็ขอให้สบายใจได้ จึงขอแนะนำว่าการเคลื่อนย้ายวัคซีน ระวังอย่างให้วัคซีนสัมผัสน้ำแข็งโดยตรง หรือทำให้เกิดการแช่แข็งเด็ดขาด
    ทั้งนี้  ประเด็นดังกล่าวเกิดจากการที่ก่อนหน้านี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับรายงานวัคซีน CoronaVac (ซิโนแวค : Sinovac) รุ่นการผลิต C202105079 เลขทะเบียน 1C 3/64 (NBC) รุ่นการผลิต C202105079 วันที่ผลิต 10.05.2021 วันหมดอายุ 09.11.2021 มีลักษณะสารละลายของวัคซีนมีการรวมตัวเป็นเจลใส ติดบริเวณด้านในของขวดวัคซีน และเจลดังกล่าวไม่หายไปหลังการเขย่า ซึ่งจากรายงานพบเพียงในแหล่งฉีดวัคซีนบางแห่งเท่านั้น

โดยที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากกระบวนการเก็บรักษาและการขนส่งที่ไม่ควบคุมอุณหภูมิให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติในทะเบียนตำรับยา คือ 2-8 องศาเซลเซียส ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และปลอดภัย อย.จึงเห็นควรให้แจ้งเตือนเฝ้าระวังการเก็บรักษาวัคซีนให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการวัคซีน ของกรมควบคุมโรคซึ่งระบุคำแนะนำสำหรับการเก็บรักษาวัคซีนโควิด-19 ของบริษัท Sinovac Life Sciences จำกัด ให้เก็บไว้ที่ชั้นกลางหรือชั้นที่ 2 ของตู้เย็น และห่างจากจุดปล่อยความเย็น